Zakaj postati naš član?

Zakaj je pomembno biti član sindikata:

Ker preko PERGAMA in sindikalne stroke vplivam na sprejem takšne delovnopravne zakonodaje v državi, ki zagotavlja varovanje pravic zaposlenih!

Ker preko PERGAMA in sindikalne stroke vplivam na kreiranje pokojninske zakonodaje, da bom imel, ko se bom zasluženo upokojil, dostojno življenje!

Ker preko PERGAMA in sindikalne stroke vplivam na zdravstveno zakonodajo, da bom, če bom bolan, imel ustrezno zdravstveno oskrbo in primerno plačilo nadomestila za bolniško odsotnost!

Ker preko PERGAMA in sindikalne stroke vplivam na kreiranje zakonodaje s področja zavarovanja za primer brezposelnosti, da bom lahko preživel tudi v času, ko ne bom uspel najti dela, če bom brezposeln!

Ker preko PERGAMA in sindikalne stroke vplivam na sprejemanje druge zakonodaje, ki posega v moj ekonomsko socialni položaj in ureja področja mojega dela.

Ker preko PERGAMA in sindikalne stroke sklepam kolektivne pogodbe, ki mi dajejo več pravic, kot jih daje zakon!

Ker se preko PERGAMA in svojega sindikata dogovarjam z vodstvom družbe o medsebojnih odnosih, pogojih dela in plačilu za delo!

Ker sem preko PERGAMA vključen v sistem solidarnosti med članstvom tudi za pridobitev pomoči takrat, ko bi jo potreboval!

Ker mi članstvo v sindikatu nudi varovanje pravic iz delovnega razmerja in mi PERGAMOVA pravna pomoč zagotavlja varstvo pravic iz dela in v primeru, da bi bile moje pravice kršene, daje brezplačno pravno pomoč in zastopanje v delovno-pravnih sporih na sodiščih!

Ker mi PERGAMOVA pravna pomoč nudi podporo, svetovanje in zastopanje pri delodajalcu in pred državnimi organi (ZPIZ, ZRSZ, ZZZS), ki odločajo o mojih pravicah, tudi po prenehanju delovnega razmerja!

Ker mi članstvo v sindikatu preko PERGAMA daje možnost soustvarjati odnose v družbi za danes in jutri!

Ker brez sindikalnega članstva ni sindikata – brez sindikata ni socialne države!

Ker le SKUPAJ bomo SOLIDARNI in MOČNEJŠI !