Pergamovi sindikati

Pergamovi sindikati

Sindikati dejavnosti v privatnem sektorju

 • Sindikat grafične dejavnosti Slovenije
 • Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
 • Sindikat založniške, časopisno-informativne in knjigotrške dejavnosti Slovenije
 • Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije

Sindikati poklicev v privatnem sektorju

 • Sindikat prometnih pilotov Slovenije

Sindikati dejavnosti v javnem sektorju

 • Sindikati v zdravstvu Slovenije
 • Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije
 • SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo Slovenije
 • Sindikat veterinarjev Slovenije
 • Visokošolski sindikat Slovenije

Sindikati poklicev v javnem sektorju

 • Sindikat sevalcev Slovenije
 • Sindikat laboratorijske medicine Slovenije SILMES
 • Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM
 • FLORENCE – Sindikat medicinskih sester
 • Sindikat pravnikov v pravosodju

Sindikati zavodov v javnem sektorju

 • Sindikat Kliničnega centra Ljubljana
 • Sindikat Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 • Sindikat delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije
 • Sindikat delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Sindikat delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Sindikat Univerze v Mariboru
 • Sindikat Univerze v Ljubljani
 • Sindikat Univerze na Primorskem
 • Sindikat Mladi zmaji
 • Sindikat PERUN (Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje)

Sindikat pergamovih seniorjev

Sindikat zaposlenih v nevladnih organizacijah NVO