9. februar – PERGAMOV DAN

»Edinost, sreča, sprava 

k nam naj nazaj se vrnejo;

otrók, kar ima Slava, 

vsi naj si v róke sežejo,

de oblast in z njo čast, 

ko préd, spet naša boste last!«

 

Letošnjo čestitko ob dnevu Pergama pričenjamo z verzom našega največjega pesnika in kulturnika, katerega dan obeležujemo le dan pred našim dnevom – DNEVOM PERGAMA. Dr. France Prešeren se zagotovo ne bi jezil zaradi sposojenega verza, saj si ravno v Pergamu nenehno prizadevamo za kulturo, kulturo dialoga. In ravno to je nedvomno eden izmed razlogov , da se je v preteklem letu našim vrstam pridružil tudi Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, kar si štejemo v čast in priznanje našemu uspešnemu delovanju.

Zatorej drage članice in dragi člani, dovolite, da letošnjo čestitko zaključimo še z enim verzom Franceta Prešerna in z zahvalo vsem vam, ki nam s svojim članstvom izkazujete zaupanje ter verjamete v nas in naše poslanstvo.

 

»Nazadnje še, prijatlji, 

kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli, 

ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni naj živí 

vsak, kar nas dobrih je ljudi!«

 

Vir naslovne slike: https://www.viberate.com/artist/rtv-slovenia-symphony-orchestra-simfonicni-orkester-rtv-slovenija/