7. GENERALNA SKUPŠČINA KSS PERGAM

Udeleženci 7. Generalne skupščine KSS PERGAM, 22. 9. 2023, Brdo pri Kranju

22. septembra 2023 je v Kongresnem centru BRDO pri Kranju potekala 7. Generalna skupščina Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM, na kateri sta bila sprejeta poročilo o delu za preteklo mandatno obdobje ter program dela za naslednje mandatno obdobje, na Generalni skupščini pa je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo KSS PERGAM.

Gosta Generalne skupščine KSS PERGAM sta bila ministrica za javno upravo, ga. Sanja Ajanović Hovnik, ter državni sekretar, pristojen za socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje, delovna razmerja in pravice iz dela, g. Dan Juvan, ki sta nagovorila zbrane delegate in goste, med katerimi so bili predstavniki slovenskih sindikalnih in delodajalskih organizacij. V imenu delodajalskih organizacij je Generalno skupščino nagovoril g. Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in predsednik ZDOPS, v imenu sindikalnih central pa ga. Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V okviru KSS PERGAM, ki pod isto streho že več kot 32 let uspešno povezuje tako sindikate zasebnega, kot tudi javnega sektorja, delujejo Sindikat papirne dejavnosti, Sindikat grafične dejavnosti, Sindikat založniške, časopisno informativne in knjigotrške dejavnosti, Sindikat letalskega prometa, Sindikat cestnega gospodarstva, Sindikati v zdravstvu, Sindikat centrov za socialno delo SINCE07, Sindikat sevalcev, Sindikat farmacevtov, Sindikat laboratorijske medicine, Sindikat medicinskih sester FLORENCE, Sindikat veterinarjev, Sindikat socialnega zavarovanja, Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija in številni sindikati podjetij ter zavodov iz drugih dejavnosti, kot so kemija, gradbeništvo, lesarstvo, kovinska industrija itd.

Za predsednika KSS PERGAM je bil ponovno izvoljen Jakob Počivavšek

Mandat za vodenje KSS PERGAM je na volitvah tudi za prihodnje mandatno obdobje dobil dosedanji predsednik KSS PERGAM Jakob Počivavšek, prav tako pa je predsedstvo KSS PERGAM tudi za naslednje mandatno obdobje za generalnega sekretarja KSS PERGAM imenovalo Aljošo Čeča, ki je to funkcijo opravljal že doslej.

S programom dela je Generalna skupščina KSS PERGAM začrtala prioritete dela za naslednje mandatno obdobje, med katerimi so tudi sklenitev novega socialnega sporazuma in nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, izboljšanje delovnih pogojev, skrb za varnost in zdravje pri delu, zastopanje interesov delavcev ob pogajanjih za zdravstveno reformo in reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zaščita sindikalnih zaupnikov in sindikalnih pravic. KSS PERGAM namerava še naprej krepiti strokovno delo neposredno s člani in sindikati, kar smo skozi leta vztrajno razvijali. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi ozaveščanju, organiziranju in povezovanju delavcev in sindikatov na vseh ravneh in ne glede na to v kakšni obliki zaposlitve opravljajo delo.

Prejemniki Pergamovih priznanj: Stanislav Klanšek, Nataša Küs in Peter Virant
Dogodek sta s svojim hudomušnim nastopom popestrila glasbenika Jernej Dirnbek – Dimek in Davor Klarić