PRVOMAJSKA POSLANICA

Drage Pergamovke, dragi Pergamovci, drage delavke in delavci,

živimo v času sprememb, povezanih s tehnološkim razvojem, podnebnimi spremembami in geopolitičnimi napetostmi. Spremembe napoveduje tudi vlada z reformami. Sindikati smo nastali iz sprememb. Ne le da smo nastali iz sprememb, nastali smo zato, da se je prek sindikatov slišal glas delavcev, ki so zahtevali spremembe. Sindikati smo bili tisti, ki že od industrijske revolucije dalje zahtevamo, da so spremembe humane, solidarne in pravične. Praznik dela je hkrati opomin in spomin na tragične dogodke, do katerih je prišlo prav zaradi prizadevanja delavcev za spremembe položaja delavcev na bolje. Cilj teh sprememb in ta prizadevanja so nikoli končana pot. So pot, na kateri gaz utiramo sindikati.

Časi so drugačni kot pred skoraj 200 leti, družba je drugačna, okoliščine, v katerih delujemo sindikati so drugačne, a izzivi našega dela v svojem bistvu ostajajo enaki. Njegov temelj ostajata pravičnost in solidarnost med delavci, moč sindikatov pa v številu članstva. Vsak, ki žanje koristi sindikalnega dela, pa ni član sindikata, ni solidaren in to moč slabi.

Na številnih področjih naše družbe so potrebne spremembe in vlada napoveduje številne reforme, naša naloga pa je, da vladi natančno gledamo pod prste, da bodo spremembe tudi dejansko takšne, da bodo prinesle pravičnejše in solidarnejše rešitve, pa naj gre za spremembo plačnih modelov v javnem in zasebnem sektorju, za reforme zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dolgotrajne oskrbe, davčne spremembe ali katero koli drugo področje, ki je pomembno za delavke in delavce.

Ob tradicionalnem dnevu, kot je praznik dela, zahtevamo tudi spoštovanje tradicije, da se nobena sprememba ne sprejme brez soglasja tistih, na katere se sprememba nanaša. Aroganca pri sprejemanju zakonodaje je v preteklosti že bila kaznovana z referendumi in razveljavitvami vsiljenih zakonov na ustavnem sodišču. Zato nič o pravicah iz dela delavk in delavcev brez sindikatov! In lahko se zanesete, da bomo interese delavk in delavcev, kot vselej doslej, odločno zagovarjali!

Živela 1. in 2. maj, živel praznik dela!