ČESTITKA OB DNEVU ŽENA

DRAGE PERGAMOVKE! 

Danes, kot vsako leto, že vse od leta 1917 obeležujemo Mednarodni dan žena, praznik, posvečen ženskam in borbi za njihovo enakopravnost v družbi.

Kljub temu, da začetek boja za enakopravnost žensk v družbi tudi v slovenskem prostoru sega daleč nazaj, proti koncu 19. stoletja in kljub temu, da so v Sloveniji ženske pridobile splošno volilno pravico že leta 1945, kar je bil izjemno pomemben korak k enakopravnosti, neupravičene razlike v položaju moških in žensk v praksi žal še vedno ostajajo.

Varuh človekovih pravic v svojih ugotovitvah v okviru poročila Slovenije o izvajanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk ugotavlja, da se razlika v plačilu med spoloma zmanjšuje, kljub temu pa po podatkih Statističnega urada RS ostajajo precejšnje razlike v plačah med moškimi in ženskami v obeh sektorjih, javnem in zasebnem, ne glede na izobrazbo. Varuh tudi ugotavlja, da je napredek Slovenije na področju enakosti spolov v primerjavi z drugimi članicami EU počasnejši. Prav tako opozarja na večjo izpostavljenost žensk tveganju revščine, razlike med spoloma pri delitvi gospodinjskih opravil in na večjo izpostavljenost žensk različnim oblikam nadlegovanja na podlagi spola.

Zadnje poročilo o napredku Slovenije pri kazalnikih Evropskega stebra socialnih pravic in o ukrepih na tem področju v letu 2022 kaže, da se Slovenija pri vrzeli med spoloma v zaposlenosti uvršča na 8. mesto med državami članicami EU, kar je sicer dober rezultat, vendar kazalnik kaže poslabšanje tako glede na vrednost prejšnjega leta, kot glede na 5-letno povprečje in se zato priporoča spremljanje nadaljnjega trenda. Kar se tiče plačne vrzeli med spoloma je le-ta po podatkih Eurostata sicer v Sloveniji relativno majhna, pomembno pod povprečjem EU.

Pozitiven premik se je v letu 2022 zgodil pri zastopanosti žensk v Državnem zboru in pri nosilcih najvišjih državnih funkcij, kjer smo v Sloveniji prvič dobili predsednico Republike in predsednico Državnega zbora, med izvoljenimi v Državni zbor pa je 40% žensk v primerjavi s prejšnjim mandatom, v katerem je bil delež žensk zgolj slabih 25%.

Navedeni podatki kažejo na to, da je kljub nekaterim pozitivnim trendom na področju enakopravnosti žensk v Sloveniji še vedno prostor za izboljšanje in da je prav, da enakopravnost žensk spremlja odločitve na vseh področjih ne le ob 8. marcu, temveč vsakodnevno.

V KSS PERGAM smo ponosni na to, da imamo v naši sredini številne izjemne ženske, tako predsednice sindikatov, sindikalne zaupnice in aktivne članice, nenazadnje tudi naše sodelavke, zaposlene na KSS PERGAM. Vaš prispevek k našemu delovanju je neprecenljiv, vaša enakopravnost pa za nas samoumevna in brezpogojna.

Danes vsem Pergamovkam čestitamo za 8. marec, dan žena, naše prizadevanje za enakopravnost med spoloma pa bo kot doslej vsakodnevno. 

 

Kolektiv KSS PERGAM