Odgovori političnih strank na zastavljena vprašanja KSS Pergam

Spoštovane članice in člani KSS PERGAM,

V KSS PERGAM smo na začetku volilne kampanje vsem političnim strankam, ki so prijavile sodelovanje na volitvah, posredovali nabor 29 vprašanj (https://sindikat-pergam.si/2022/03/30/volitve-v-dz-2022-vprasanja-za-politicne-stranke/) . Gre za konkretna vprašanja, ki so neposredno povezana z interesi naših članov in s področji, na katerih ste naši člani zaposleni ali prihajate z njimi v stik v povezavi z zaposlitvijo. Nanašajo se na morebitne posege na trg dela, preprečevanje prekarnega dela, usodo sistemov socialnih zavarovanj, vključno s sistemom dolgotrajne oskrbe, ukrepi za javnofinančno stabilizacijo in davčne spremembe, usodo demografskega sklada, poklicne bolezni, skrajševanje delovnega časa, reševanje problematike plačne uravnilovke in sprememb sistema plač v javnem sektorju, na prvem mestu pa je vprašanje, povezano z delovanjem Ekonomsko socialnega sveta in obnovitvijo socialnega dialoga.

Na naša vprašanja se je odzvalo 9 strank, od tega le 4 stranke s konkretnimi odgovori (Levica, LMŠ, SD in SDS), ostalih 5 strank (SAB, DESUS, NSi, Resnica in Vesna) pa se je odzvalo zgolj z napotitvijo na branje njihovih programov, ki z izjemo ene stranke na veliko večino vprašanj ne odgovarjajo niti na načelni ravni. Te stranke so že z izogibanjem konkretnim odgovorom povedale veliko o svojem odnosu do vprašanj, ki zanimajo delavce in delavke.

Odgovore strank, ki so se na naša vprašanja odzvale s konkretnimi odgovori na zastavljena vprašanja, pa objavljamo na naši spletni strani, in vas vabimo, da si jih natančno preberete ter si na njihovi podlagi ustvarite lastno mnenje.

Glede na to, da je od rezultata volitev odvisno, kakšne in na kakšen način se bodo sprejemale prihodnje rešitve tudi na področjih, ki neposredno zadevajo naše članice in člane ter delavke in delavce na splošno, vas pozivamo, da se volitev čim bolj množično udeležite.

OBJAVLJAMO ODGOVORE: