Pismo podpore KSS PERGAM sodelujočim v današnji stavki

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM izražamo podporo in solidarnost sodelujočim v stavki, ki je bila za 9.3.2022 napovedana v vzgoji in izobraževanju ter v visokem šolstvu.

PISMO PODPORE: Pismo podpore stavka VIZ

 

Spoštovani!

V KSS PERGAM izražamo podporo in solidarnost sodelujočim v stavki, ki je bila za danes napovedana v vzgoji in izobraževanju ter v visokem šolstvu.

Napoved stavke in stavkovne zahteve so vedno odraz nakopičenih nerešenih težav in stiske, do katere je privedla nepripravljenost delodajalske strani za reševanje teh težav in za iskanje dogovora. Legitimne stavkovne zahteve stavkajočih so na eni strani specifične za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter visokega šolstva, na drugi strani pa tudi skupne zahtevam, ki jih na vlado že dlje časa, brez uspeha, naslavljajo tudi drugi sindikati javnega sektorja. V KSS PERGAM obsojamo ignoranco in nepripravljenost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na dialog. Ministrica, ki te dni deklarativno poziva k dialogu, ni pokazala niti trohice pripravljenosti na pogovor in tako ni upoštevala niti zakonskega minimuma, ki v času od napovedi stavke do same izvedbe stavke nalaga obema stranema, da storita vse, da se dogovorita o stavkovnih zahtevah in preprečita stavko. To vse pove o njeni iskrenosti in pripravljenosti na socialni dialog. Žal v takšnem ravnanju v ministrskem zboru ni osamljena, enako odgovornost za  stanje na področju plač v javnem sektorju in za tleče konflikte nosi minister za javno upravo in še kdo v vladi, na čelu z njenim predsednikom.

Današnja stavka je zato legitimen in utemeljen izraz skrajnega nezadovoljstva z odnosom vlade do vzgoje in izobraževanja, do visokega šolstva in do znanosti, torej do dejavnosti, na katerih bi moral temeljiti naš družbeni razvoj, naš zeleni prehod in digitalna preobrazba, naša rast produktivnosti in napredek za večjo blaginjo. Je pa tudi  napoved tega, kar sledi tudi v drugih dejavnostih javnega sektorja, ki bodo skupaj ali vsaka zase zahtevale realizacijo skupnih zahtev in rešitev za težave, ki jih vlada ni pripravljena reševati.

Visokošolskemu sindikatu Slovenije ter Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture zato želimo uspešno izvedbo stavke, stavkajočim pa pogumno in vztrajno držo!

Sindikalni pozdrav,

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM