ČESTITKA OB DNEVU ŽENA

Spoštovane članice in člani KSS PERGAM,

kot vsako leto tudi letos vsem delavkam in zlasti vsem članicam KSS PERGAM čestitamo ob 8. marcu, dnevu žena, ki je simbolnega pomena za enakopravnost pravic žensk na vseh področjih družbenega udejstvovanja.

Prav je, da ob tem prazniku opozorimo na dejstvo, da je plačna vrzel med spoloma v Sloveniji sicer nižja od povprečja držav Evropske unije, da pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se je ta vrzel od leta 2009 do 2018 povečala za približno 10 odstotnih točk. V letu 2019 se je vrzel sicer nekoliko zmanjšala, veliko vprašanje pa je, kaj bodo pokazali podatki za leti 2020 in 2021, ki še niso na voljo in bodo odražali stanje v času epidemije. Relativno večji delež neplačanega dela doma med ženskami v primerjavi z moškimi, zlasti ko gre za skrb za otroke, negovanje družinskih članov, ostarelih staršev, je na splošno razlog za manjšo prisotnost žensk na trgu dela in manjše število opravljenih delovnih ur, kar se kaže v prav tako naraščajoči vrzeli v skupnem plačilu za delo med moškimi in ženskami, ki po zadnjih znanih podatkih v Sloveniji znaša preko 20 %. Slovenija je za razliko od povprečja Evropske unije ena od držav, v kateri je plačna vrzel večja v javnem kot v zasebnem sektorju.

Ob vedno pogostejših pobudah za uvajanje sistemov nagrajevanja po uspešnosti in povečevanju deleža variabilnega nagrajevanja gre opozoriti na najnovejše ugotovitve Evropskega sindikalnega inštituta (ETUI), ki ugotavlja, da navedeni sistemi oziroma t.i. sheme »pay for performance« povečujejo plačne neenakosti in plačno vrzel v škodo žensk, zlasti tam, kjer ni objektivnih kriterijev za nagrajevanje in je odločitev o deležu plače iz naslova rezultatov dela v večji meri prepuščena diskreciji vodij. Nujno je torej uvesti ustrezne varovalke, ki bi preprečevale plačne neenakosti v sistemih nagrajevanja.

Posebno pozornost in obsodbo si tudi ob dnevu žena zasluži sovražni govor, ki je žal v naših okoljih, zlasti na spletu, socialnih omrežjih in tudi v medijih žal vedno bolj prisoten in neredko usmerjen tudi konkretno proti ženskam in prav zato, ker so tarče takšnih napadov ženske.

V KSS PERGAM smo ponosni, da v naših sindikatih pomembno in povsem enakopravno vlogo zasedajo ženske na vseh nivojih sindikalnega organiziranja, od predsednic sindikatov dejavnosti in poklicev, do predsednic podjetniških in zavodskih sindikatov ter sindikalnih zaupnic.

Vsem članicam KSS PERGAM, posebej pa še tistim, ki se sindikalno udejstvujete in svoj čas nesebično namenjate tudi za sindikalno delo, ob 8. marcu želimo veliko borbene energije in ponosa pri opravljanju svojega dela.

Ob tej priložnosti pa vas vabimo tudi na shod, ki bo v podporo enakopravnosti žensk na 8. marec, dan žena, ob 16. uri potekal v Ljubljani. Prilagamo vabilo in odprto pismo, ki ga je podpisalo že mnogo uglednih posameznic in katerega sporočilo je jasno: naj se sliši glas žensk.

Vse najboljše za dan žena,

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM