Stavka sindikatov v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva

Sindikati iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki delujejo v okviru KSS PERGAM (Sindikati v zdravstvu Slovenije, SIFARM – Sindikat farmacevtov Slovenije, SILMES – Sindikat laboratorijske medicine Slovenije, Sindikat sevalcev Slovenije, FLORENCE – Sindikat medicinskih sester, SINCE07 – Sindikat centrov za socialno delo in Sindikat Kliničnega centra) danes, 16. 2. 2022, aktivno sodelujejo v stavki, ki se odvija v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po celi državi. 

Stavka je bila napovedana zaradi povsem porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, tudi znotraj samih delovnih skupin in privilegiranega položaja zdravnikov v pogajanjih pri odpravi teh porušenih razmerij ter zaradi zamud pri sprejemanju standardov in normativov, ki so bili že večkrat sprejeti kot stavkovna zahteva, a še vedno ostajajo nerealizirani. Po tem, ko je vlada šele po grožnji s stavko konec januarja vendarle z zamudo sprejela izhodišča za pogajanja (pogajanja bi se skladno s podpisanim dogovorom morala začeti najkasneje 15. 1. 2022), se je izkazalo, da izhodišča niti približno ne naslavljajo porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest, saj je vlada vključila zgolj manjše število delovnih mest, od tega velik delež vodstvenih, hkrati pa so bile v izhodiščih izpuščene celotne poklicne skupine, pri nekaterih, npr. pri plačni skupini J, pa je bilo vključenih zgolj zelo majhno število delovnih mest. Evidentno je bilo tudi to, da se pristop vlade k pripravi izhodišč močno razlikuje od izhodišč, ki jih je vlada sprejela za pogajanja z zdravniki in zobozdravniki.

Sindikati so v pogajanjih za razrešitev stavkovnih zahtev storili, kar je bilo mogoče, da bi prišlo do dogovora in da do stavke ne bi prišlo, vendar se je izkazalo, da vlada dejansko ni imela nikakršnega namena skleniti stavnega sporazuma. Na strani vlade namreč v dveh tednih ni bilo oblikovanega popolnoma nikakršnega približevalnega predloga, celotna iniciativa za pripravo stavkovnega sporazuma je bila na sindikalni strani, vlada pa ni bila pripravljena niti na dogovor o nekoliko striktnejšem časovnem okvirju, v katerem bi se pogajanja zaključila in sprejeli standardi in normativi, slednji predvsem za tiste poklicne skupine, kjer so standardi in normativi že pripravljeni. Predlagani časovni okvir bi tudi preprečil politizacijo pogajanj med vlado in sindikati, vendar kot rečeno vlada ni bila pripravljena na sklepanje nikakršnih kompromisov, zato sindikatom žal ni ostalo drugega, kot da napovedano stavko tudi izvedejo in nato nadaljujejo s prizadevanji za odpravo nastalih nesorazmerij in sprejem standardov in normativov.

V času stavke bo zagotovljen minimum delovnega procesa, ki je bil tudi usklajen z resornima ministrstvoma, sindikati pa paciente in uporabnike storitev prosijo za razumevanje in podporo stavkajočim v prizadevanju za njihove pravice ter se opravičujejo za morebitne nastale nevšečnosti.

Stavka 16. 2. 2022 (Foto: arhiv KSS Pergam)

Stavka 16. 2. 2022 (Foto: arhiv KSS Pergam)