Zaključna konferenca – Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji

KSS PERGAM je skupaj s še petimi sindikalnimi centralami, članicami ESS, podala skupno izjavo pred današnjo zaključno konferenco ‘Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji’, ki se je centrale NE bomo udeležile. Več o razlogih za odločitev v spodnji izjavi, ki smo jo centrale naslovile na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

 

Zadeva: Zaključna konferenca – Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji

 

Spoštovani,

predstavniki reprezentativnih sindikalnih central smo preko Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije prejeli vabilo na zaključno konferenco: Pension reform in Slovenia (Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji), ki jo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo skupaj z OECD in Evropsko komisijo.

Iz vabila izhaja, da naj bi bili povabljeni »zaradi pomembnosti informiranja, vključenosti ključnih deležnikov v razpravo in seznanitve z zaključki projekta«.

Iz vabila prav tako izhaja, da se je projekt začel izvajati že leta 2020 in da naj bi bil namenjen poglobljeni analizi pokojninskega in invalidskega sistema, oblikovanju strokovnih rešitev za naslovitev ključnih izzivov znotraj obeh področij ter zasnovi spremljajoče komunikacijske strategije. Dejstvo je, da reprezentativne sindikalne centrale v celotnem obdobju izvajanja projekta nismo bile vključene v nobeno aktivnost, povezano s tem projektom in da nismo bili povprašani o naših stališčih v zvezi z reformo pokojninskega sistema. Kakršnega koli posvetovanja s socialnimi partnerji in vključenosti v pripravo zaključkov projekta torej ni bilo, kljub temu, da smo socialni partnerji ključni deležniki pri tovrstnih reformah in kljub temu, da smo na nujnost aktivnega sodelovanja opozarjali že večkrat, tudi v okviru priprave Načrta za okrevanje in odpornost, ki prav tako predvideva določene aktivnosti v smeri reforme pokojninskega sistema.

Poudarjamo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2016 pripravilo Belo knjigo o pokojninah, za katero smo socialni partnerji ocenili, da je dobra podlaga za pripravo nove pokojninske reforme in na podlagi katere smo socialni partnerji skupaj z vlado v letu 2017 tudi uskladili skupna izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Žal od takrat na vladni strani ni bilo nobene volje in pripravljenosti nadgradnje izhodišč s konkretnimi predlogi za reformo. V reprezentativnih sindikalnih centralah omenjena usklajena izhodišča še vedno štejemo kot relevantno podlago za pokojninsko reformo in ne pristajamo na to, da se od njih odstopa brez socialnega dialoga.

Ker v reprezentativnih sindikalnih centralah ne pristajamo na vlogo pasivnega opazovalca in si želimo dejanskega poglobljenega socialnega dialoga in aktivne udeležbe pri pripravi izhodišč za reformo, hkrati pa je bilo naše sodelovanje že večkrat zlorabljeno, z namenom ustvarjanja umetnega vtisa o socialnem dialogu, ki ga dejansko ni, se jutrišnje zaključne konference ne bomo udeležili. Ko bodo javno objavljena gradiva projekta, bomo le-ta natančno proučili in se nanje tudi odzvali. V vsakem primeru pa pričakujemo, da bo o izhodiščih in o samih rešitvah, ki jim bodo sledile, tekel socialni dialog, v katerem bodo končne rešitve tudi usklajene s socialnimi partnerji.

Lep pozdrav,

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost, Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa, Predsednik Zdenko Lorber, l.r.”