Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021

Danes, 25. oktobra 2021, se v vseh državah članicah EU pričenja Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021, ki je posvečen preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Evropski teden predstavlja enega izmed vrhov kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, ki jo na ravni EU vodi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), v Sloveniji pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  skupaj s tripartitno Nacionalno mrežo za sodelovanje z EU-OSHA.

Po podatkih Eurostata kar 60 odstotkov vseh delavcev v Evropski uniji in 57 odstotkov delavcev v Sloveniji, ki imajo z delom povezane zdravstvene težave, navaja kostno-mišična obolenja kot svojo najresnejšo težavo. Najpogosteje delavci poročajo o težavah s križem in bolečinah v mišicah zgornjih okončin. Podatki 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih razkrivajo, da so najpogostejša težava na evropskih delovnih mestih prav kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja. Ponavljajoči se gibi rok, dolgotrajno sedenje in ukvarjanje s težavnimi strankami, pacienti, učenci ter drugimi strankami so najpogostejša tveganja, o katerih so leta 2019 poročala podjetja in organizacije iz EU-27 in tudi Slovenije. Z delom povezana kostno-mišična obolenja so eden od najpogostejših vzrokov za invalidnost in odsotnost z dela ter predstavljajo velik strošek za posameznika, podjetje, zdravstveno in pokojninsko blagajno ter družbo kot celoto. Ob tem velja omeniti, da strokovnjaki opozarjajo, da je delo na daljavo, ki ga pogosteje opravljamo v času epidemije covida-19, pogosto povezano s slabšo ergonomsko ureditvijo delovnega mesta, sedečim delom, osamljenostjo, nerednim delovnim časom, kar vse prispeva k nastanku ali poslabšanju kostno-mišičnih obolenj. Zato sodi preprečevanje tovrstnih obolenj in s tem izboljšanje zdravja ter dobrega počutja delavcev med prednostne naloge.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s tripartitno Nacionalno mrežo za sodelovanje z EU-OSHA organizira vrsto dogodkov v podporo kampanji Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, ki se je v Sloveniji pričela 20. oktobra 2020. Da bi kampanja ostala zanimiva za širšo javnost in ne bi izgubila zagona, postopoma obravnava različna prednostna področja, ki se menjujejo vsake tri do štiri mesece. Od meseca novembra 2021 dalje bo tako pozornost usmerjena v raznolikost delovne sile, ki se kaže v heterogeni sestavi delovne sile glede na številne družbeno-demografske in fizične značilnosti delavcev, vključno s starostjo, spolom, nacionalno pripadnostjo, spolno usmerjenostjo in invalidnostjo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato 11. novembra 2021 organiziralo seminar  Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih.

Več informacij o Evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu je objavljenih na spletnih straneh: