IZJAVA ZA JAVNOST: zaustavitev proizvodnje Vipap Videm Krško

IZJAVA ZA JAVNOST

Datum: 8. 9. 2021 

Dokument: Izjava za javnost_VIPAP VIDEM KRŠKO_08.09.2021

 

V Sindikatu podjetja Vipap Videm Krško in v KSS PERGAM z veliko zaskrbljenostjo spremljamo zaustavitev proizvodnje v družbi, ki traja že vse od meseca julija. Kljub temu, da podjetje zaenkrat skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami poravnava obveznosti do zaposlenih, je tudi iz zadnjega obvestila vodstva zaposlenim in poslovnim partnerjem jasno razvidno, da podjetje za nadaljevanje proizvodnje nujno potrebuje dodatna sredstva. Seveda je z nadaljevanjem proizvodnje povezana tudi ohranitev delovnih mest zaposlenih v družbi.

Sindikat je bil z dejstvom, da družba nujno potrebuje sredstva za dokapitalizacijo, seznanjen šele na sestanku v mesecu avgustu, do katerega je prišlo na zahtevo sindikata. Žal niti poslovodstvo, niti člani nadzornega sveta, niso prej opozarjali sveta delavcev in sindikata na razmere, ki so pripeljale do zaustavitve proizvodnje, objektivnih informacij pa praktično ni bilo ali pa so bile skrajno skope. Zagotovo je stanje, v katerem je danes podjetje, deloma mogoče pripisati gospodarskim razmeram, povezanih z epidemijo, kljub temu pa dvomimo, da je to edini razlog in je del odgovornosti zelo verjetno mogoče pripisati tudi poslovnim odločitvam poslovodstva in prepoznemu ukrepanju nadzornega sveta.

Družba Vipap Videm Krško je izjemno pomemben zaposlovalec na območju Krškega, od proizvodnje v podjetju je odvisnih bistveno večje število prebivalcev bližnje in daljne okolice, po naših ocenah okoli 1.500, ki so s svojo zaposlitvijo neposredno ali posredno vezani na obratovanje podjetja. Morebitna trajna zaustavitev proizvodnje bi zato imela katastrofalne posledice za to območje in bi veliko število delavcev pahnila v socialno stisko.

Sindikat je že na sestanku s poslovodstvom upravo pozval, da stori vse, da najde rešitev, ki bom omogočila čimprejšnje nadaljevanje proizvodnje v družbi. Očitno se dokončna odločitev glede nujno potrebne dokapitalizacije pričakuje 16.9.2021. Tudi zato pozivamo lastnike družbe Vipap Videm Krško, da zagotovijo potrebna sredstva za dokapitalizacijo družbe in omogočijo nadaljevanje obratovanja ter potrebne investicije, prav tako pa pozivamo vodstvo Občine Krško in Ministrstvo za gospodarstvo, da se aktivno vključijo v reševanje nastale situacije in storijo vse, kar je v njihovi moči, da v okviru svojih pristojnosti pri tem pomagajo, zlasti pri vzpostavitvi pogojev za ohranitev delovnih mest in nadaljevanje proizvodnje. Prepričani smo, da si niti država, niti lokalna skupnost, ne bi smeli privoščiti izgube delovnih mest v družbi Vipap Videm Krško ter znanja in izkušenj zaposlenih v podjetju, ki skozi različna zahtevna obdobja deluje že več kot 80 let.

 

Metka Rasinec, predsednica Sindikata podjetja Vipap Videm Krško

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

 

Poslano:

  • Medijem
  • Vipap Videm Krško
  • Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo
  • Občini Krško