IZJAVA ZA JAVNOST – stališče sindikalnih central glede referenduma o noveli Zakona o vodah

Reprezentativne sindikalne centrale smo danes medijem poslale izjavo za javnost – Stališče sindikalnih central glede referenduma o noveli Zakona o vodah.

IZJAVA ZA JAVNOST: 

Stališče sindikalnih central glede referenduma o noveli Zakona o vodah

V podpisanih sindikalnih centralah podpiramo referendum kot obliko neposredne demokracije in kot najvišjo obliko izraza volje ljudstva, ki ima po ustavi oblast v Republiki Sloveniji. Žal se je ta pravica skozi leta omejevala in tudi omejila, kljub temu pa ostaja pomembna možnost zavore, na katero lahko stopi ljudstvo, če se ne strinja z odločitvami oblasti.

To velja še toliko bolj, ko gre za zakone, ki so sprejeti brez javne razprave, brez socialnega dialoga in brez vključevanja stroke, brez analiz in brez soočenja argumentov pred parlamentarnim postopkom.

Takšni zakoni nimajo legitimnosti in prav je, da so podvrženi presoji ljudstva.

Tudi novela Zakona o vodah spada med številne zakone, ki se v zadnjem času sprejemajo brez sodelovanja javnosti, brez javne razprave, brez socialnega dialoga in brez strokovnih podlag. Zato v sindikalnih centralah, v katerih že dlje časa opozarjamo na tovrstno škodljivo prakso priprave in sprejemanja zakonodaje, ki ne upošteva nobenih argumentov laične in strokovne javnosti, in ki se ne trudi uskladiti različnih interesov ob posameznih vsebinah, podpiramo tudi referendum o noveli Zakona o vodah, ki bo potekal 11. 07. 2021.

Pomembno je, da državljani izkoristimo pravico, ki nam omogoča neposredno izražanje naše volje o konkretnem zakonskem predlogu. 

Pri referendumu o noveli Zakona o vodah bo vsak odločal po svoji vesti, PROTI zakonu pa govorijo že sama soočenja mnenj o vsebini spornega dela zakona, ki kažejo na demokratični deficit, do katerega je prišlo pri sprejemanju tega zakona, kar je samo po sebi slabo. Glas proti je zato tudi glas proti izključevanju javnosti in socialnih partnerjev iz postopka priprave in sprejemanja zakonodaje in za večjo transparentnost pri sprejemanju zakonodaje.

Na to smo sindikati opozarjali tudi ob sprejemanju Zakona o nacionalnem demografskem skladu, glede katerega sindikati za 16.7.2021 napovedujemo tudi začetek zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, v kolikor bo omenjeni zakon sprejet na seji DZ naslednji teden. Gre za zelo škodljiv zakon, ki bo politiki omogočil popolno upravljanje z vsem še preostalim skupnim premoženjem, vključno s STA in Modro zavarovalnico, v kateri je okoli 900 milijonov evrov sredstev privarčevanih s strani javnih uslužbencev, ki so namenjena za njihove dodatne pokojnine.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič             

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak