Čestitka ob 30. obletnici neodvisnosti in samostojnosti Slovenije in 30. obletnici ustanovitve KSS PERGAM

Pred 30 leti se je Slovenija osamosvojila, simbolično in dejansko smo se takrat osamosvojili tudi sindikati. Junija 1991 je bila tako na podlagi več kot 120 letne tradicije organiziranega delavstva v grafični dejavnosti ustanovljena tudi KSS PERGAM. V vseh teh letih smo pomembno sooblikovali našo državo, ki je zaradi tega boljša, prijaznejša in socialno pravičnejša. Samostojno Slovenijo, na katero smo neizmerno ponosni.

V KSS PERGAM bomo tudi vnaprej storili vse, kar je v naši moči, da Slovenija ostane in se razvija v moderno socialno in pravno državo, ki temelji tudi na skupnih vrednotah Evropske skupnosti, med katerimi so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških. Gre za vrednote, ki primarno vejejo tudi iz slovenske ustave. Za uresničevanje teh vrednot v vsakdanjem življenju je ključen dialog in socialni dialog, v katerem se išče in najde širši družbeni konsenz o temeljnih izzivih naše družbe je ključ za to, da se Slovenija razvija in zagotavlja blaginjo za njene prebivalce. Ob 30. obletnici naše države si lahko priznamo, da je socialni dialog danes daleč od tistega, za kar smo si prizadevali. A hkrati vemo, da je lahko drugačen, boljši, vključujoč in kot takšen vezno tkivo naše družbe.

Vsem članicam in članom želimo veselo, ponosno in v prihodnost zazrto praznovanje 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije,

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM