Skupno stališče in pripombe sindikalnih central na predlagane spremembe štirih zakonov MDDSZ

Sindikalne centrale smo proučile paket štirih zakonov MDDSZ, ki so bili v javni obravnavi do 15. 6. 2021, in sicer

  • predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G),
  • Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih,
  • Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter
  • Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Gre za t.i. mini paket zakonodaje s področja socialnih pravic in trga dela. 

 

Skupno stališče in pripombe sindikalnih central so strnjene v priponkah: