Izjava za javnost – podpora KSS PERGAM protestnemu shodu dne 28.5.2021

V okviru predsedstva KSS PERGAM smo že večkrat razpravljali o skrajno zaskrbljujočem stanju socialnega dialoga na državni ravni in o predlogih zakonodaje, ki jih je vlada posredovala v zakonodajni postopek brez obravnave v socialnem dialogu.

Javnost smo sproti obveščali o pomanjkanju socialnega dialoga in posledično problematičnih rešitvah in zavrnjenih predlogih KSS PERGAM pri sprejemanju interventne zakonodaje (t.i. PKP-jih), o problematičnem predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu, glede katerega bomo v primeru sprejema sprožili referendumske aktivnosti, o predlogu Zakona o debirokratizaciji, v katerega je vlada podtaknila uvedbo socialne kapice in nenazadnje o predlogu davčne reforme, ki skupaj s predlogom socialne kapice močno in nesorazmerno bolj kot kogar koli drugega razbremenjuje najbogatejše. Ker niso predvideni viri, ki bi nadomestili izpad davčnih prihodkov, bi predlogi pomenili veliko luknjo v javnih financah in posledično je pričakovati pritisk na socialne transferje, javne storitve in pravice iz socialnih zavarovanj, kar bi prizadelo predvsem tiste z nižjimi dohodki.

Pri postopku priprave in sprejemanja navedenih zakonskih predlogov je vlada neposredno kršila pravila o delovanju Ekonomsko socialnega sveta, prav tako je neredko v celoti opustila tudi javno razpravo o predlaganih rešitvah, čeprav gre za zakone, ki zadevajo širok krog ljudi in imajo izrazito dolgoročne učinke. Enostransko je posegla tudi v zakone, ki so se v Sloveniji tradicionalno sprejemali s soglasjem socialnih partnerjev, kot npr. Zakon o delovnih razmerjih.

Zaradi navedenega smo v okviru predsedstva KSS PERGAM razpravljali tudi o možnih aktivnostih, s katerimi bi se zoperstavili takšnemu ravnanju vlade in enostranskemu sprejemanju odločitev mimo socialnih partnerjev in mimo Ekonomsko socialnega sveta.

Tako je bila sprejeta odločitev o sodelovanju KSS PERGAM pri skupnih aktivnostih sindikalnih central glede načrtovanih referendumskih aktivnostih glede Zakona o nacionalnem demografskem skladu, glede umika sindikalnih central iz Ekonomsko socialnega sveta in njegovih delovnih teles, dokler ne bo vlada zagotovila spoštovanja Pravil o delovanju ESS, prav tako je bila sprejeta odločitev o pripravah na proteste, na katerih bi skupaj z ostalimi sindikalnimi centralami opozorili na odsotnost socialnega dialoga na državni ravni, enostransko sprejemanje odločitev, ki bodo imele neposreden vpliv na socialno ekonomski položaj delavcev in na predloge, ki ogrožajo obstoj socialne države.

Skladno z navedenim je bila tako sprejeta tudi odločitev, da KSS PERGAM podpre protestni shod, ki bo potekal v petek, 28.5.2021 v Ljubljani, z začetkom ob 18. uri na Prešernovem trgu. Na omenjenem shodu bodo poleg sindikatov sodelovale različne organizacije civilne družbe, ki bodo predstavile problematike na področju kulture, varstva okolja in podobno, pet sindikalnih central pa bo na shodu skupno opozorilo na pomen in nujnost socialnega dialoga, na odsotnost le-tega in na posledice umanjkanja socialnega dialoga ter na spornost enostransko sprejetih vladnih zakonskih predlogov ter njihove škodljive posledice za delavke in delavce ter socialno državo.

Socialni dialog je ena od oblik sodelovanja javnosti pri upravljanju javnih zadev, je element demokratičnega delovanja institucij, ki daje predlogom ustrezno legitimnost in zagotavlja ravnovesje med interesi delodajalcev in delavcev. Gre za to, da se sliši glas delavcev in sindikati smo se leta borili za dialog, v katerem je ta glas slišan in za to, da je ta dialog dosegel raven, ki zagotavlja enakovrednost socialnih partnerjev.

Takšen socialni dialog, socialno državo in pravice delavcev, ki smo jih sindikati skozi leta izgradili in priborili in so trenutno ogroženi, bomo zato branili tudi z udeležbo na protestnih aktivnostih.

 

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

                                          

 

Jakob Počivavšek

KSS PERGAM

predsednik