IZJAVA – ignoriranje zaposlenih v laboratorijski dejavnosti in dodatki za delo v rizičnih razmerah

Izjava za javnost v zvezi z ignoriranjem zaposlenih v laboratorijski dejavnosti

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM (SZS PERGAM) skupaj s Sindikatom laboratorijske medicine Slovenije (SILMES) in Sindikatom kliničnega centra Ljubljana opozarjamo na dejstvo, da zaposleni v laboratorijih, ki opravljajo tudi analize brisov in drugih vzorcev okuženih s COVID-19, torej najbolj kužen biološki material, še vedno niso vključeni med upravičence do dodatka za  delo v rizičnih razmerah oziroma do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 86. oziroma 87. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Zaposleni v laboratorijih, ki delujejo v okviru javnih zdravstvenih zavodov, ves čas epidemije izvajajo analize odvzetih vzorcev testiranj na COVID-19 ter drugih vzorcev okuženih s COVID-19in pri tem neposredno prihajajo v stik s kužnim materialom oziroma materialom, pri katerem obstaja sum na COVID-19. V času epidemije se je obseg dela v laboratorijih ob nespremenjenem številu zaposlenih večkratno povečal, zlasti se je tudi povečalo število samoplačniških preiskav, ki so posledica manjšega števila napotitev k specialistom. Obremenitve zaposlenih so posledično nečloveške in ne samo kot posledica odsotnosti zaradi odrejenih karanten, temveč tudi obolelosti, predvsem pa izgorelosti.

V omenjenih sindikatih zato zahtevamo, da se v PKP8 nemudoma vključi določba, s katero se zaposlenim v laboratorijih prizna pravica oziroma možnost izplačila dodatka po 86. oziroma 87. členu  ZIUPOPDVE in se jih s tem izenači z vsemi ostalimi skupinami zaposlenih v zdravstvu, ki so zaradi neposrednega dela s COVID pacienti oziroma nadpovprečne obremenitve in nevarnosti v času epidemije upravičeni do navedenega dodatka oziroma dodatkov. Ni sprejemljivo, da do dodatkov niso upravičeni delavci v laboratorijih, ki velik del časa neposredno delajo z okuženimi in potencialno okuženimi vzorci v zdravstvenih zavodih.

Kot klofuta v obraz vsem, ki danes nosijo največje breme te epidemije, to so zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pa prihaja informacija s strani nekaterih delodajalcev, da bodo zaposlenim naložili vračanje izplačanega dodatka po 86. oziroma 87. členu  ZIUPOPDVE  v kolikor od Ministrstva za zdravje ne bodo prejeli povrnjenih sredstev za že izplačane dodatke. Takšno ravnanje je skrajno sprevrženo in obsojanja vredno, saj se navedeno že dogaja v največji zdravstveni ustanovi v Republiki Sloveniji (UKCL).

V kolikor laboratorijski delavci s PKP8 ne bodo izenačeni z ostalimi izpostavljenimi delavci v zdravstvu in dodani med upravičence do omenjenih dodatkov, ter bodo delodajalci od zaposlenih terjali vračilo izplačanih dodatkov zaradi navedenih razlogov, bomo v podpisanih sindikatih pričeli z zaostrovanjem sindikalnih aktivnosti zaposlenih v laboratorijski dejavnosti in širše.

Pričakujemo, da bodo vsaj poslanci Državnega zbora prepoznali vlogo zaposlenih v laboratorijih pri spopadanju z epidemijo in dejstvo, da gre za delavce v prvih bojnih vrstah v zdravstvu pri boju z epidemijo, delodajalci pa končno doumeli, da za odločitve tretjih posledic ne morejo nositi zaposleni!

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana,  predsednik Vladimir Lazić l. r.

Sindikat laboratorijske medicine SILMES,  predsednica Mojca Završnik l. r.

 

Ljubljana, 28. 1. 2021