IZJAVA ZA JAVNOST – Zahteve KSS PERGAM do Vlade RS in pridružitev pripravam na splošno stavko

IZJAVA ZA JAVNOST

Ljubljana, 9.12.2020

              (Foto: Ana Kovač, Siol.net, 2018)

Izjava – Zahteve KSS PERGAM in pridružitev pripravam na stavko

ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO

Predsedstvo Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM (KSS PERGAM) je danes med drugim obravnavalo stanje socialnega dialoga na nacionalni ravni, vključenost sindikatov v pripravo interventnih zakonov za obvladovanje epidemije in omilitev njenih posledic ter potek usklajevanja Zakona o nacionalnem demografskem skladu ter v zvezi s tem sprejelo nekatere sklepe, o katerih v nadaljevanju seznanjamo javnost.

V KSS PERGAM zahtevamo, da se:
1) iz predlogov interventnih zakonov umakne predlog zamrznitve višine minimalne plače,
2) sklene dogovor o politiki plač v javnem in zasebnem sektorju oziroma splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo,
3) iz zakonodajnega postopka umakne predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu,
4) odločitve in predlogi zakonov s področja delovanja ESS dosledno oblikujejo v socialnem dialogu in v skladu s pravili o delovanju ESS in nikakor ne brez sodelovanja sindikatov, pri temeljnih vprašanjih, ki zadevajo delavstvo pa tudi ne brez soglasja s sindikati.

KSS PERGAM se pridružuje pripravam za splošno stavko in druge sindikalne aktivnosti za realizacijo zgoraj navedenih zahtev, o konkretnem datumu stavke, načinu izvedbe stavke in drugih sindikalnih aktivnosti pa se bo koordinirala z ostalimi sindikalnimi centralami, ki so prav tako napovedale pripravo na stavkovne in druge aktivnosti.

Glede na to, da imajo zaposleni v posameznih dejavnostih tudi specifične težave, niso izključene tudi morebitne dodatne zahteve, ki iz teh okoliščin izvirajo.

Predlog o zamrznitvi minimalne plače, ki se je znašel med predlogu v osnutku PKP7 je bil ob vseh kršitvah pravil o delovanju ESS s strani Vlade še zadnja kaplja čez rob, v KSS PERGAM pa takšnega izključevanja sindikatov iz postopkov oblikovanja in sprejemanja ukrepov in zakonodajnih rešitev ne bomo več dopuščali. Odgovornost za nastalo situacijo in konflikt, ki se je že kar nekaj časa nakazoval, pa spričo svojega ignorantskega, samozadostnega in izključujočega ravnanja v celoti nosi Vlada RS.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM