PROTEST sindikalnih central zoper izločanje socialnih partnerjev iz priprave in usklajevanja PKP4

Danes smo reprezentativne sindikalne centrale ministru za delo in predsedujočemu ESS g. Janezu Ciglerju Kralju naslovile PROTESTNO PISMO v zvezi z izločanjem socialnih partnerjev iz priprave in usklajevanja PKP4 ter kršitvijo Pravil o delovanju ESS z naslednjo vsebino:

 

V reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko socialnega sveta, ostro protestiramo zoper ponovno izločanje socialnih partnerjev iz postopka priprave Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, ki naj bi nadomestil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Vlada s takšnim ravnanjem tudi krši pravila o delovanju Ekonomsko socialnega sveta, ki mu v tem trenutku sicer predseduje.

Sindikalne centrale smo že v času epidemije večkrat opozarjale na problem odsotnosti socialnega dialoga in izključevanje socialnih partnerjev iz postopka priprave in usklajevanja interventnih zakonov za omejevanje epidemije ter omilitev njenih posledic, kljub temu, da bi bil socialni dialog o tem nujen, saj ukrepi zadevajo izjemno širok krog fizičnih in pravnih oseb, na katere imajo velik vpliv na področjih, ki so temeljna področja delovanja ESS. Ko je Vlada konec meseca aprila končno imenovala svoje predstavnike v ESS, ki je nato začel z delom in obravnaval tudi predlog Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, je kazalo, da bo socialni dialog vendarle stekel.

Žal pa postaja očitno, da Vlada s socialnim dialogom o pomembnih vprašanjih za socialne partnerje, zlasti za delavce, ki jih predstavljamo sindikati, ne misli resno. Nedavno je bil na seji ESS sprejet sklep, da se pristopi v oblikovanju predloga besedila novega socialnega sporazuma. Gre za dokument, katerega vsebina naj bi predstavljala rešitve z različnih področij, glede katerih so socialni partnerji dosegli konsenz, temelj tega konsenza pa je zaupanje med socialnimi partnerji glede tega, da bo dogovorjeno v socialnem sporazumu na dogovorjen način in v dogovorjeni vsebini tudi realizirano.

Z izključevanjem socialnih partnerjev iz priprave interventnih ukrepov, katerih finančne posledice dosegajo več milijard (!) evrov, Vlada RS ruši to zaupanje in postavlja pod vprašaj tako smiselnost skupnega dela na pripravi socialnega sporazuma, kot tudi maje temelje delovanja Ekonomsko socialnega sveta. V času, ko bi bilo potrebno utrjevati institucije socialnega partnerstva in iskati širok družben konsenz za spopad z epidemijo in predvsem za odpravo njenih posledic ter dolgoročno (izhodno) strategijo, je takšno ravnanje milo rečeno nerazumno, v vsakem primeru pa nesprejemljivo in močno odstopa od že doseženih standardov socialnega dialoga v Republiki Sloveniji.

Podpisane reprezentativne sindikalne centrale zato pričakujemo takojšnjo vključitev v usklajevanje besedila  Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 še pred obravnavo na matičnem odboru Državnega zbora z zagotovilom, da bodo za rešitve, sprejete v socialnem dialogu, pripravljeni in vloženi ustrezni koalicijski amandmaji k zakonskemu besedilu.

Prav tako pričakujemo, da se tovrstna izključitev socialnih partnerjev iz priprave zakonodaje ne ponovi več in da se o tem opravi razprava na seji ESS, skupaj z razpravo o vlogi socialnih partnerjev v socialnem dialogu na nacionalni ravni in na ravni EU, v zvezi s čemer je bila že predlagana tudi izredna seja ESS. Glede na pomen predlaganih vsebin predlagamo, da se seje udeleži tudi predsednik Vlade RS, gospod Janez Janša.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije;  predsednica Lidija Jerkič, l.r.           

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM;  predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije;  predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost;  predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa;  predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost;  predsednik Albert Pavlič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije;  predsednik Branimir Štrukelj, l.r.