Stališča in pripombe KSS PERGAM na predlog paketa sprememb zakonodaje

Objavljamo pripombe in odziv PERGAM-a na predlog izhodišč za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o urejanju trga dela ter sprememb na davčnem področju.

(1) Opredelitev KSS PERGAM do IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU –ZPIZ-2F:

(2) Opredelitev KSS PERGAM do IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA:

(3) Opredelitev KSS PERGAM do Predloga davčne reforme: