Poziv sindikalnih central za prenehanje pritiska na sindikalno delo IRSD SDOS

Objavljamo poziv sindikalnih central ministrici za delo, družino in socialne zadeve za takojšnje ukrepanje in prenehanje pritiska na sindikalno delo sindikalne skupine IRSD SDOS na Inšpektoratu RS za delo…

NASLOVNIK: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI MINISTRICA, DR. ANJA KOPAČ MRAK

Spoštovani,

na žalost smo v RS vedno pogosteje priča nedopustnim napadom in nezakonitim posegom v svobodo sindikalnega gibanja. Najpogosteje se to dogaja s poskusi diskreditiranja in mobiranja predsednikov sindikatov, sindikalnih zaupnikov v podjetjih in osnovnih organizacijah (javni sektor), ponekod pa tudi s premeščanjem predstavnikov sindikata v drug kraj opravljanja dela, dodeljevanja novih nalog ali pa celo menjave delovnih mest. V nekaterih primerih se ti napadi udejanjajo v neutemeljenih opominih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ali pa celo v samih odpovedih pogodbe o zaposlitvi. Najpogostejši razlog napadov na sindikalno gibanje in nedopustnih posegov v svobodo sindikalnega delovanja je v opozarjanju na sum o obstoju raznih nepravilnosti, ki se dogajajo pri vodenju podjetij, ustanov, zavodov ali celo državnih organov.

Delodajalci se za napade na sindikalne predstavnike po naših izkušnjah vse pogosteje odločajo iz razloga, ker institucije pravne države takih ravnanj ne sankcionirajo, ali pa jih obravnavajo bistveno preblago. Pri tem jim gre na roko tako pozitivna zakonodaja in razvoj sodne prakse (sodišča se tudi v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi tehtanja interesov obeh strank odločijo za ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča, kar je v primeru sindikalnega zaupnika po našem mnenju nesprejemljivo; zoper pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, ni pravnega varstva, zaradi česar se vse pogosteje uporablja za sankcioniranje preveč kritičnih posameznikov v delovnem kolektivu – pogosto torej tudi zoper sindikalne zaupnike), kot tudi šibka vloga in kadrovska podhranjenost Inšpektorata RS za delo (IRSD).

Predvsem na težave v IRSD, ki ni običajen delodajalec, temveč je za sindikate ena od ključnih nadzornih inštitucij, ki bedi nad izpolnjevanjem delovnopravne zakonodaje v Republiki Sloveniji, že vrsto let opozarja tako stroka, kot splošna javnost, pa tudi resorno ministrstvo, pristojni odbor v Državnem zboru ter sindikati.

Zato nas je toliko bolj presenetila informacija, da je v IRSD delodajalec izdal sindikalnemu zaupniku (predsedniku sindikalne skupine na IRSD ter v isti osebi v.d. predsedniku Konference sindikatov vseh inšpektoratov RS, združenih pod Sindikat državnih organov Slovenije) opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Slednje bi naj sindikalni zaupnik prejel iz razloga opozarjanja na morebitne nezakonitosti kadrovanja novih inšpektorjev za delo. Navedeno opozarjanje na morebitne nezakonitosti je izvrševal, skladno s svojo dolžnostjo, kot sindikalni zaupnik, torej v imenu sindikata katerega zastopa. Navsezadnje je opozarjanje na morebitne nepravilnosti, oziroma nezakonitosti, tudi državljanska dolžnost vsakega izmed nas, zlasti, če se bi naj to dogajalo v državnem organu. Izjemno negativno luč na izdano opozorilo zato meče dejstvo, da naj bi bil eden izmed razlogov za izdajo opomina pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi udeležba sindikalnega zaupnika na sestanku na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, po predhodnem vabilu generalnega sekretarja Ministrstva. Vabljen je bil namreč prav z namenom da pove, kako sindikat vidi dogajanje na IRSD-ju.

Poleg že omenjenega dejstva, da delavci zoper tovrstna opozorila nimajo pravnih sredstev, moramo v tem primeru ugotoviti, da inšpektorji za delo, za razliko od ostalih delavcev v RS, nimajo niti teoretične možnosti zaščite s strani Inšpektorata RS za delo. Zato pozivamo naslovnika, da nemudoma zahteva pisna pojasnila o razlogih za ukrepanje zoper sindikalnega zaupnika pri opravljanju njegove funkcije, kar po našem mnenju predstavlja nedopusten poseg v svobodo sindikalnega delovanja. Prav tako pričakujemo od ministrstva, da zagotovi nemoteno sindikalno delovanje na Inšpektoratu RS za delo ter da zagotovi pogoje za učinkovito delo organa, ki je za slovenske delavce izjemnega pomena.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo!

PODPISANI:

LIDIJA JERKIČ, l.r., predsednica ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
JAKOB POČIVAVŠEK, l.r., predsednik KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM
PETER MAJCEN, l.r. predsednik KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
EVELIN VESENJAK, l.r., predsednica KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE – NEODVISNOST
ZDENKO LORBER, l.r., predsednik SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV – ALTERNATIVA
FRANC ZUPANC, l.r., član predsedstva ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE SOLIDARNOST
BRANIMIR ŠTRUKELJ, l.r., predsednik KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

V vednost:

– mediji
– EPSU (Evropska konfederacija sindikatov javnega sektorja)
– ETUC (Evropska konfederacija sindikatov)