IZJAVA ZA JAVNOST: podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

Danes je bila po dveletnih pogajanjih podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti… ​SLIKA: Podpis nove Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti dne 21.12.2017


SPOROČILO ZA MEDIJE

Danes je bila po dveletnih pogajanjih podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti


Sklenitelji Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti sporočamo, da smo danes, po dveh letih intenzivnih pogajanj ter devetnajst let po podpisu do sedaj veljavne Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti iz leta 1998, podpisali novo Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti.

Partnerji ob podpisu nove kolektivne pogodbe za grafično dejavnost ugotavljamo, da smo kljub velikim spremembam, ki jih je bila deležna grafična dejavnost v tem času ter kljub krizi, ki je močno pretresala to dejavnost v zadnjih letih, obdržali visok nivo socialnega dialoga, pa tudi skrb za zaposlene, kar se odraža tudi v rešitvah, ki jih prinaša nova kolektivna pogodba.

Kolektivna pogodba ohranja zelo soliden standard pravic delavcev v tej dejavnosti, ki velja kot minimalni standard, hkrati pa dopušča možnosti za nadgrajevanje na ravni podjetij, upoštevajoč posebnosti poslovanja posameznih delodajalcev in specifike pri njih zaposlenih delavcev. Kolektivna pogodba ohranja institute stare kolektivne pogodbe in se po njej zgleduje, so pa v novi kolektivni pogodbi usklajeni s spremembami delovnopravne zakonodaje, ki so bile sprejete v letu 2002, 2007 in 2013. Kolektivna pogodba prinaša tudi dvig najnižjih osnovnih plač v dejavnosti po tarifnih razredih za 10,8%, kar predstavlja pomemben korak k zmanjševanju razkoraka med najnižjimi osnovnimi plačami v kolektivni pogodbi in dejanskimi plačami zaposlenih v tej dejavnosti.

Zavedamo se, da predstavlja sklenitev kolektivne pogodbe začetek njenega življenja v praksi in priložnost za nadgraditev socialnega dialoga s pogajanji za sklenitev kolektivnih pogodb na ravni delodajalcev. Socialni partnerji v tej dejavnosti bomo v prihodnosti še naprej iskali skupne rešitve ob pojavljajočih se novih izzivih, ki jih prinaša tehnološki razvoj z digitalizacijo in uvajanjem novih tehnologij ter potreb po kadrih, ki bodo razpolagali z ustreznimi znanji za spopadanje s temi izzivi in za katere je potrebno ustvariti kakovostno in spodbudno delovno okolje. V tem duhu in s temi cilji bomo tudi v prihodnje v interesu obeh strani ohranjali in nadgrajevali konstruktiven socialni dialog.

Ljubljana, 21.12.2017

Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica

Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM