9. februar – PERGAMOV DAN

9. februar je PERGAMOV DAN. PERGAMOVE korenine segajo 149 let nazaj. 9. februarja 1868. leta je bilo ustanovljeno prvo izobraževalno grafično društvo, prva delavska sindikalna organizacija na Slovenskem, v kateri so naše, PERGAMOVE korenine. Ob 125. obletnici grafične organizacije Slovenije je vzniknil PERGAMOV DAN in letošnji je že petindvajseti. Največja zasluga zanj gre našim častitljivim grafičnim seniorjem in pokojnemu Jožetu Juraču, vidnemu sindikalnemu in kulturnemu delavcu ter našemu velikemu prijatelju. PERGAMOV DAN, ki sledi državnemu kulturnemu prazniku, je pravzaprav tudi slovenski kulturni praznik, saj je poslanstvo, ki nas je iz številnih različnih dejavnosti in poklicev združilo v PERGAMOV DAN, pomemben kamenček v mozaiku slovenske narodne kulture, ta pa je skozi vsa časovna obdobja za slovenski narod izjemnega pomena.

Ob tej priložnosti čestitamo vsem članicam in članom KSS PERGAM!