Novoletno voščilo KSS PERGAM

Voščilo
.
.
.
.

 

 

Drage članice in člani KSS PERGAM!

Leto 2016 je naokoli in navadno je to čas, ko se ozremo nazaj in povzamemo dosežke ter izzive, ki so nas spremljali v letu, ki se izteka.

Z zadovoljstvom lahko rečemo, da je bilo za PERGAM to leto naporno, a zelo uspešno. Uspešno smo sklenili številna pogajanja na ravni podjetij, dejavnosti in tudi države, vključno z usklajevanjem vrste zakonov, ki neposredno zadevajo delavstvo. Z vodstvom družbe Adria Airways smo sklenili novo Kolektivno pogodbo o plačah in pogojih dela pilotov; prav tako je bila v družbah Radeče Papir Nova in Muflon sklenjena nova podjetniška kolektivna pogodba; podpisali smo tudi novo podjetniško kolektivno pogodbo v družbi Delo, časopisno založniško podjetje. Po dolgotrajnem prizadevanju je bil sklenjen aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki prinaša dvig najnižjih osnovnih plač, uspešno smo zaključili tudi pogajanja o dvigu izhodiščnih plač s podpisom aneksa h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti. Ne nazadnje je bilo skozi vse leto izjemno pestro tudi na področju javnega sektorja, kjer smo socialni partnerji uskladili in podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, s čimer se bodo postopno, a hitreje odpravili varčevalni ukrepi za javne uslužbence, prav tako je z roki in opredeljeno maso sredstev dana podlaga za odpravo anomalij v plačnem sistemu v letu 2017.

December je hkrati tudi čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja.

Pričakujemo nadaljnji zagon kolektivnega dogovarjanja v zasebnem sektorju, predvsem zaključek pogajanj za novo Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti, ki smo jih začeli v začetku leta 2016 in pogajanja za prenovo Kolektivne pogodbe časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti. Poleg tega bomo v KSS PERGAM v mesecu januarju predstavili pobudo za sklenitev nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti, ki bi zagotovila najširšo pokritost delavcev zasebnega sektorja s kolektivnimi pogodbami.

V PERGAM-u si bomo še naprej prizadevali za dosego našega osnovnega cilja, to je v vseh naših dejavnostih v zasebnem in javnem sektorju zagotoviti dobre pogoje za delo ter postaviti pošteno ceno dela, ki bo omogočala dostojno življenje delavk in delavcev ter njihovih družin. To bomo uresničevali z vzpostavljanjem in ohranjanjem konstruktivnega socialnega dialoga na vseh ravneh.

Drage Pergamovke in Pergamovci – vam in vašim družinam želimo prijetne božične praznike ter zdravja, uspehov, izzivov in nasmehov polno leto 2017!

 

Ekipa KSS PERGAM