IZJAVA ZA JAVNOST: Današnji shod javnih uslužbencev za dostojne plače

V imenu v priloženi izjavi podpisanih sindikatov, ki delujejo v okviru pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja objavljamo izjavo za javnost v zvezi z današnjim shodom javnih uslužbencev plačne skupine J. Na sliki: JAKOB POČIVAVŠEK, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (foto: arhiv SIOL.net)

Ljubljana, 3. 11. 2016

IZJAVA ZA JAVNOST

 

ZA DOSTOJNE PLAČE NAJNIŽJE PLAČANIH JAVNIH USLUŽBENCEV

ZA OHRANITEV ENOTNEGA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV

PROTI PRIVATIZACIJI JAVNIH STORITEV

 

Na današnji dan poteka protest za dostojne plače najnižje plačanih javnih uslužbencev, katerih delovna mesta so prisotna v vseh delih javnega sektorja. Protest se odvija v času pogajanj med sindikati in vlado glede plač v letih 2017-2019, v katerih želi Vlada fleksibilizirati sistem javnih uslužbencev, povečati vlogo predstojnikov in omogočiti tudi znižanja plač po presoji vodilnih. Protest se odvija tudi v prelomnem trenutku, ko se predvsem zaradi ravnanj Vlade enotnost plačnega sistema postavlja pod vprašaj.

Uravnilovka na ravni minimalne plače tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju predstavlja veliko težavo. Kljub številnim dogovorom o odpravi anomalij plačnega sistema, zlasti v plačni skupini J, do danes do resnih popravkov plačnega sistema še ni prišlo. Dejstvo je, da bi bilo z razpadom plačnega sistema odpravljeno načelo enakega plačila za enako delo, najkrajši konec pa bi potegnili prav tisti z najnižjimi plačami v plačami v plačni skupini J, katerih problematiko naslavlja današnji shod.

Zato v spodaj podpisanih sindikatih pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja podpiramo sporočilo, ki ga nosi današnji shod. Nekatera najbolj očitna nesorazmerja, tako v plačni skupini J, kot tudi pri drugih delovnih mestih je treba popraviti prioritetno in hkrati, nikakor pa ne smemo pristati na rušenje celotnega sistema, saj bi to na številnih področjih nujno vodilo v komercializacijo, privatizacijo in manjšo dostopnost javnih storitev. Enotni plačni sistem ni idealen, vendar bi kaotični razpad vodil v razmere, ki bi javni sektor podvrgle samovolji klik in divji privatizaciji, sindikalno gibanje pa dokončno razbile. Da bi take razmere najverjetneje odnesle tudi trenutno vlado, nas še najmanj skrbi. Menimo, da se morajo sindikati javnega sektorja povezati prav na podlagi enotnega plačnega sistema in skupnega delovanja v interesu prebivalcev Republike Slovenije.

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da ravna v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in skrbi za njegovo enotnost in izvajanje, zlasti njegovega načela enakega plačila za enako delo. Hkrati jo pozivamo, da v okviru dogovora iz konca leta 2015 zagotovi pogoje za sklenitev dogovora o postopnem sproščanju ukrepov na področju plač do leta 2019 med Vlado in sindikati javnega sektorja in v tem okviru tudi uresničljiv mehanizem za odpravo plačnih anomalij, zlasti med najnižje plačanimi javnimi uslužbenci. V kolikor dogovor ne bo dosežen ali v kolikor bi se pogajanja znašla v slepi ulici, bomo tudi ostali sindikati za zaščito interesov naših članov na podlagi zgoraj navedenih izhodišč pristopili k organizaciji sindikalnih aktivnosti.

 • SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM
 • SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
 • SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE
 • SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
 • SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE07
 • SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
 • SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE
 • SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
 • SINDIKAT DELAVCEV KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
 • SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
 • SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
 • VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE
 • SINDIKAT STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE
 • KONFEDERACIJA NOVIH SLOVENSKIH SINDIKATOV NEODVISNOST
 • SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
 • KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
 • SINDIKAT DELAVCEV DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
 • SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE