IZJAVA ZA JAVNOST – Nujnost dokapitalizacije PALOME d.d.

Spodaj objavljamo IZJAVO ZA JAVNOST Sindikata Paloma Pergam in KSS PERGAM v zvezi z dokapitalizacijo družbe PALOMA D.D.


IZJAVA ZA JAVNOST

V Sindikatu Paloma Pergam in vodstvu KSS Pergam že od leta 2009 opozarjamo lastnike Palome d.d. na nujnost dokapitalizacije. Za Palomo d.d. je dokapitalizacija nujna še posebej za njen razvoj in njeno dolgoročno dobičkonosnost. K dokapitalizaciji Palome je sindikat pozival večinske lastnike takratni KAD IN SOD ter kasneje Posebno družbo za podjetniško svetovanje d.d. (PDP), ki je bila lastnica 70,97 % Palome. Tudi po uvrstitvi Palome d.d. na seznam za prodajo podjetij v državni lasti smo vseskozi poudarjali, da je dokapitalizacija nujna. Z našimi stališči smo seznanil vse pristojne ministre v vseh vladah od leta 2009 naprej in se soočili z relativno nezavzetostjo politike, ki je ne glede na teorijo in prakso korporativnega upravljanja po slovensko na koncu odgovorna za ohranjanje gospodarske moči državnega premoženja.

Ob lanski razpravi o privatizaciji in ob letošnji obravnavi Strategije za upravljanje kapitalskih naložb države smo na seji Ekonomsko socialnega sveta zagovarjali takšen pristop, ki bi v prvi vrsti preko dokapitalizacije zagotovil svež kapital za razvojne projekte tega podjetja s 140 letno tradicijo in bi se iskanju morebitnega novega večinskega lastnika posvetili v nadaljevanju.

Sindikat se je s ciljem varovanja interesov in položaja delavcev v postopku dokapitalizacije in v nadaljevanju lastninjenja družbe Paloma že pred nastopom te Vlade sestal z državnim sekretarjem iz kabineta predsednice takratne Vlade RS, državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance in državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo ter takratnim predsednikom SOD-a in predstavnikom PDP. V zadnjem času smo se večkrat sestali z Upravo Palome, ki vodi postopek dokapitalizacije, prav tako smo se dvakrat sestali s predstavniki Slovenskega državnega holdinga. Prav tako smo letos julija poskušali ministru za gospodarstvo podrobneje pojasniti naše stališče. Na vseh sestankih smo poudarili nujnost dokapitalizacije za nadaljnji razvoj Palome in izpostavili nujnost sprejema ustreznih ukrepov za zavarovanje položaja zaposlenih po zaključenem postopku dokapitalizacije, še posebej, če dokapitalizacije ne bi izvedel sedanji večinski lastnik, to je država.

Z namenom zagotovitve ustreznega zavarovanja pravic zaposlenih po končanem postopku dokapitalizacije oz. prodaje smo upravi Palome predlagali sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi, v kateri bi ustrezno zavarovali pravice zaposlenih in delovna mesta v Palomi. Menimo, da lahko sindikat samo s sklenitvijo aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi zagotovi pravno podlago za zavarovanje delovnih mest, ki je skladen tudi z evropsko zakonodajo.

V Sindikatu Paloma Pergam in vodstvu KSS Pergam smo po vseh opravljenih razgovorih prepričani, da je tako za zaposlene, kot tudi za nadaljnji razvoj družbe Paloma najboljša rešitev čim hitrejša dokapitalizacija, pa naj si bo ta s strani države ali drugih investitorjev. Na ta način bi Paloma dobila priložnost, da si v nadaljevanju na kapitalskih trgih zagotovi svež investicijski kapital, ki bi zagotovil tehnološko prestrukturiranje in nov razvojni ciklus. Tehnološka posodobitev je temelj za ohranjanje delovnih mest in bo omogočila razvoj tega podjetja s 140 letno tradicijo v Sladkem Vrhu, saj je Paloma gospodarski in ekonomski temelj lokalnega okolja oziroma celotne regije. Poleg tega pa je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev pravic zaposlenih in njihovih delovnih mest ob posebnem poudarku, da dokapitalizacija Palome ne bi pomenila znižanja ravni pravic zaposlenih in izgube delovnih mest.

V Sindikatu Paloma Pergam in vodstvu KSS Pergam pozivamo Vlado Republike Slovenije in vodstvo SDH, da kot delničar in večinski lastnik Palome ob proučitvi vseh okoliščin in dosedanjih postopkov v zvezi s Palomo, v kolikor ni primernega investitorja, sprejme odločitev in odgovornost ter zagotovi, da dokapitalizacijo Palome izvede sedanji večinski lastnik, to je SDH.

Ne glede na to, kdo bo zagotovil sredstva za dokapitalizacijo, pričakujemo, da bo sprejeta takšna odločitev, ki bo v korist družbe in njenega nadaljnjega razvoja ter v korist zaposlenih, lokalnega okolja, v katerega je Paloma tradicionalno močno socialno, ekonomsko in kulturno vpeta in ne nazadnje države. Od Uprave pa, glede na slišano s strani vseh akterjev, pričakujemo, da čim prej zagotovi pogoje za sklenitev ustreznega aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi.

Nives Hrovat, predsednica Sindikata Paloma Pergam

Jakob Počivavšek, generalni sekretar KSS Pergam