Čestitke za 8. marec – Mednarodni dan žena

Vsem članicam KSS PERGAM iskrene čestitke za njihov praznik!

8. marec – Mednarodni dan žena

Ideja o mednarodnem dnevu žena je nastala v začetku 20. stoletja na pobudo nemške socialistke in borke za ženske pravice Clare Zetkin, ki se je za enakopravnost žensk borila že od leta 1889. Pobudo za dan, posvečen ženskam, je dala leta 1910 na 2. mednarodni konferenci socialističnih žensk v Koebenhavnu. Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Takrat je za praznik vseh žensk veljal še 19. marec, datum, ki ga poznamo danes, pa je stopil v veljavo leta 1917. Praznik je nastal tudi v spomin na več kot 140 žensk, ki so leta 1911 umrle v požaru v newyorški tekstilni tovarni.

Večina žensk za razliko od moških tedaj volilne pravice še niso imele in nemška feministka je prav na ta način naredila prvi korak k ekonomski, politični in socialni enakopravnosti obeh spolov. Švedski, ki je kot prva država že v 19. stoletju ženskam podelila volilno pravico, so kmalu sledile Nova Zelandija, Finska, Danska, Islandija, deloma tudi ZDA. Švicarke so, zanimivo, kot zadnje izmed Evropejk, prvič odšle na volišča šele leta 1971.

Tudi v Sloveniji so že od leta 1897 potekali boji za enakopravnost žensk. Tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala, in sicer iz folozofije na graški univerzi. Leta 1945 so ženske z uzakonjenjem splošne volilne pravice dosegle pomembno zmago.

Večkrat pozabljamo na bistvo tega praznika. Marsikje je enakopravnost med moškimi in ženskami samoumevna, čeprav ni čisto tako. V večini držav so ženske še vedno za enako delo plačane manj kot moški. Velikokrat tudi pozabljamo na države tretjega sveta, kjer je včasih ženski spol avtomatsko manjvreden. Prav je, da se vsaj enkrat na leto spomnimo in opozorimo tudi na te res pereče probleme.

Vsem Pergamovkam iskrene čestitke za njihov praznik!

Vodstvo KSS Pergam