IZJAVA ZA JAVNOST – Privatizacija naložb v lasti RS

17.10.2014 – KSS PERGAM je podala IZJAVO ZA MEDIJE v zvezi z današnjo izjavo državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, g. Metoda Dragonje, povezano z obravnavo problema s privatizacijo naložb v posredni in neposredni lasti Republike Slovenije, da je “sindikalna stran celo predlagala, da bi prekinili potek privatizacije podjetij s seznama 15 podjetij, sprejetega v DZ-ju, vendar smo nato ocenili, da je ta zahteva nerealna” Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo

IZJAVA ZA MEDIJE

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM v zvezi z današnjo izjavo državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, g. Metoda Dragonje, povezano z obravnavo problema s privatizacijo naložb v posredni in neposredni lasti Republike Slovenije, da je “sindikalna stran celo predlagala, da bi prekinili potek privatizacije podjetij s seznama 15 podjetij, sprejetega v DZ-ju, vendar smo nato ocenili, da je ta zahteva nerealna,” (vir: http://www.rtvslo.si/slovenija/semolic-poceni-hocejo-kupovati-slovenska-podjetja/348980), sporočamo naslednje:

v KSS PERGAM menimo, da je zahteva za ustavitev privatizacije realna in potrebna, sicer je ne bi sopredlagali.

V KSS PERGAM menimo, da bi morali izvajanje sklepa Državnega zbora z dne 21. 6. 2013 o odtujitvi državnih deležev v 15 podjetjih s seznama, podpreti z ustreznim pravnim okvirjem, ki bi omogočil učinkovit nadzor nad prodajo (doseganje neke cene, ki bi jo določili neodvisni cenilci), transparentnost postopkov in preprečitev možnih zlorab (predvsem okoriščanja preko svetovalnih pogodb in korupcije).

Prav tako menimo, da bi moral biti glavni cilj pri privatizaciji državnega premoženja ohranjanje delovnih mest in povečanje socialno ekonomske varnosti delavk in delavcev ter nadaljnji razvoj privatiziranih podjetij na ozemlju Republike Slovenije, ne pa izpolnjevanje obljub v zameno za dostop do finančnih virov.

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

Datum: 17. 10. 2014