Podpora delavcem Premogovnika Velenje

Z izjavo za javnost KSS PERGAM izraža podporo stavkajočim v Premogovniku Velenje v njihovih zahtevah po spoštovanju sklenjenega stavkovnega sporazuma, po izplačilu zaostalih plač ter izplačilu regresa za letni dopust…

 

 

 

 

 

 

IZJAVA ZA MEDIJE

 

Prenesi: IZJAVA – Podpora delavcem Premogovnika Velenje in kršitve pravic delavcev.pdf

 

V KSS PERGAM podpiramo stavkajoče v Premogovniku Velenje v njihovih zahtevah po spoštovanju sklenjenega stavkovnega sporazuma, po izplačilu zaostalih plač ter izplačilu regresa za letni dopust.

Hkrati opozarjamo, da kršenje temeljnih pravic zaposlenih postaja številčnejše in da kršenje rokov za izplačilo prejemkov zaposlenih, izplačevanje teh prejemkov v več delih in izplačevanje nekaterih prejemkov v trgovskih bonih namesto v denarju, postaja vedno pogostejša praksa.

Še posebej zaskrbljujoče je, da do tovrstnih praks prihaja tudi v nekaterih podjetjih v posredni državni lasti in pri nekaterih delodajalcih, ki bi glede na svoj status oziroma razmerje z državo morali v celoti in v rokih izpolnjevati vse obveznosti do svojih zaposlenih. Trenutno je tako kot v Premogovniku Velenje v številnih podjetjih najbolj aktualno vprašanje izplačila regresa za letni dopust do zakonsko določenega roka, to je do konca meseca junija. Opozarjamo na dejstvo, da je izplačevanje regresa po tem roku mogoče zgolj izjemoma, če je za to izrecna podlaga v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca in zgolj ob jasno izkazanem pogoju nelikvidnosti delodajalca. Nesprejemljive in obsojanja vredne so prakse, ko nekatera podjetja regres za letni dopust izplačujejo z več mesečno zamudo, ko je tudi namen tega prejemka že mimo.

V KSS PERGAM zato pozivamo pristojne državne organe, da v okviru svojih pristojnosti zoper delodajalce, ki kršijo temeljne pravice delavcev in ne izplačujejo plač, povračil stroškov ter regresa za letni dopust v predpisanih rokih ali v predpisani višini, odločno in strogo ukrepajo. Prav tako zahtevamo zaostritev kazenskih sankcij za tovrstna kazniva dejanja. Hkrati pozivamo policijo, državno tožilstvo in sodišča, da v primerih kaznivih dejanj zoper delovno razmerja in socialno varnost vzpostavijo prakso, po kateri bo popolnoma jasno, da so tovrstne kršitve kazniva dejanja, za katera se izrekajo tudi zaporne kazni. Predvsem pa, da gre za dejanja, ki so zavržna in jih družba zato obsoja.

Prepričani smo, da si delavci v Republiki Sloveniji zaslužijo več pravic od zgolj zakonskega minimuma, zato tudi po interesni plati podpiramo vsakršne sindikalne aktivnosti za dvig ravni delavskih pravic. Še zlasti to velja za podjetja, ki so iz svojega poslovanja višjo raven delavskih pravic sposobna zagotoviti, pa zaradi požrešnosti lastnikov podjetij tega ne zagotovijo.

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM