ČESTITKA OB PRVEM MAJU, PRAZNIKU DELA

Ob 1. maju, PRAZNIKU DELA, prazniku spomina na prizadevanja delavskih organizacij, vsem Pergamovcem čestitamo za aktivnost pri boju za delavske pravice in pri tem tudi v prihodnje želimo veliko uspehov…

 

 

 

Prvomajska poslanica

 

 

 

1. maj je praznik dela, prazniki spomina na prizadevanja delavskih organizacij, ki so zahtevale več delavskih pravic in praznik zavedanja, da si moramo za več delavskih pravic in boljši položaj delavcev prizadevati tudi dandanes.

Ko danes govorimo o delavcih, moramo imeti v mislih tako zaposlene po pogodbah o zaposlitvi, kot tudi druge, ki delo opravljajo na drugih podlagah, podjemnih in avtorskih pogodbah, kot samozaposlene, ki so bili v ta, dejansko odvisni, položaj prisiljeni. Ti delavci pogosto opravljajo delo v enakih pogojih in na enak način, kakor zaposleni po pogodbah o zaposlitvi. Delajo s sredstvi, ki jim jih da na razpolago njihov delodajalec, pogosto tudi sedijo za isto mizo, v istih prostorih in delajo z istimi strankami kot njihovi sodelavci, ki so zaposleni po pogodbah o zaposlitvi. Pa vendar so njihove pravice bistveno manjše. Ne uživajo delovnopravnega varstva kot delavci, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi in zanje ne veljajo standardi, ki so jih sindikati za delavstvo priborili v več kot 128. letih.

Izogibanje obveznostim do delavcev na način, da se iščejo druge podlage za delo kot pogodba o zaposlitvi, ki zagotavlja primeren standard pravic delavcu, ne le postavlja delavca v odvisen, podrejen in v veliki meri brezpraven položaj, temveč istočasno tudi ustvarja pritisk na pravice, ki delavcem pripadajo po pogodbi o zaposlitvi, vključno s plačilom za delo. Sindikalne organizacije se tudi danes zavedamo nuje po zaščiti delavskih pravic in izboljšanju položaja delavstva, ki ga moramo razumeti širše od zaposlenih po pogodbah o zaposlitvi, saj le na ta način lahko dosežemo prej omenjeni cilj.

Ob 1. maju, prazniku dela, se spomnimo prizadevanj delavskih organizacij, sindikalnih gibanj, za več delavskih pravic in za številne pravice, ki delodajalcu preprečujejo, da bi neomejeno razpolagal z delavci. Spomnimo se, da te pravice niso samoumevne, da niso rezultat prostega trga, da niso rezultat dobre volje delodajalcev, temveč da so rezultat kolektivne zavesti, solidarnosti, združenih delavskih moči ter delavskih bojev, ki so bili nemalokrat tudi krvavi, tako kot dogodki, v spomin katerih obeležujemo 1. maj, praznik dela. 

VSEM PERGAMOVCEM OB 1. MAJU – PRAZNIKU DELA čESTITAMO ZA AKTIVNOST PRI BOJU ZA DELAVSKE PRAVICE IN PRI TEM TUDI V PRIHODNJE ??ELIMO VELIKO USPEHOV!

 

??IVEL PRVI MAJ, PRAZNIK DELA!

 

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOčNEJŠI