Solidarnostna podpora stavki

KSS PERGAM je 3.3.2014 izrazila solidarnostno podporo stavki rudarjev PREMOGOVNIKA VELENJE in prav tako zaposlenih v RUDNIKU TRBOVLJE-HRASTNIK.

 

 

 

Podpora opozorilni stavki rudarjev, 03.03.2014

 

 

SOLIDARNOSTNA PODPORA STAVKI RUDARJEV PREMOGOVNIKA VELENJE

 

V imenu članov in predstavnikov KONFEDERACIJE SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM izražamo popolno solidarnost in podporo velenjskim rudarjem, članom Sindikata Premogovnika Velenje.

Upamo, da je bila opozorilna stavka zaposlenih 03. 03. 2014 uspešna in da bo sindikat dosegel uresničitev svojih upravičenih zahtev v borbi za ureditev razmer v skupini HSE, za poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE glede na izobrazbo in pogoje dela, v borbi za poplačilo zaostalih terjatev družbam skupine Premogovnik Velenje s strani družb v skupini HSE, ter za zagotovitev izplačil delavcem tudi za leto 2013, kot so regres, božičnica, stimulacije, nagrade za doseganje proizvodnje ter delovne uspešnosti.

V celoti podpiramo Stavkovni odbor Premogovnika Velenje in podjetniški sindikat v svojih nadaljnjih pogajanjih z upravo družbe za pravično plačilo in dostojno življenje delavcev.

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOčNEJŠI !

 

SOLIDARNOSTNA PODPORA STAVKI ZAPOSLENIH V RUDNIKU TRBOVLJE-HRASTNIK

 

V imenu članov in predstavnikov KONFEDERACIJE SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM izražamo popolno solidarnost in podporo rudarjem Rudnika Trbovlje – Hrastnik, članom Sindikata podjetja RTH.

Upamo, da je bila opozorilna stavka zaposlenih 03. 03. 2014 uspešna in da bo sindikat dosegel uresničitev svojih upravičenih zahtev v borbi za celotno izplačilo januarskih plač ter stroškov v zvezi z delom.

V celoti podpiramo Stavkovni odbor Rudnika Trbovlje-Hrastnik in podjetniški sindikat v svojih nadaljnjih pogajanjih z upravo družbe za pravično plačilo in dostojno življenje delavcev.

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOčNEJŠI !