Predlogi sindikalnih central

Sindikalne centrale v dokumentu “Nova pogodba med delom in kapitalom za izhod iz krize” predlagajo ukrepe za povečanje blaginje prebivalstva in zeleno gospodarsko rast.

 

 

 

 

 

 

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM; Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost; Konfederacija sindikatov 90 Slovenije; Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije; Slovenska zveza sindikatov Alternativa; Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost; Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

kot podpisniki v objavljenem dokumentu predlagamo ukrepe, ki so le del predlogov, za katere se zavzemamo na področjih učinkovite pravne države, delavskih in socialnih pravic, ekonomske politike, vključevanja mladih in starejših na trg dela, varstva in zdravja pri delu, pokojninskega in zdravstvenega sistema, soupravljanja, izobraževanja, varstva človekovih pravic in družbene odgovornosti podjetij.

 

Prenesi: PREDLOGI UKREPOV SINDIKALNIH CENTRAL.pdf