Stališče KSS PERGAM v zvezi s spremembami Ustave

V KSS PERGAM nasprotujemo spremembam Ustave RS glede vpisa fiskalnega pravila v Ustavo in glede sprememb referendumske ureditve. Pri prvi spremembi ni znana vsebina izvedbenega zakona, ki bo sploh določil način delovanja fiskalnega pravila, pri drugi spremembi pa se nejasno in v veliki meri prepoveduje referendum. Obe spremembi po našem prepričanju pomenita prelaganje politične odgovornosti na Ustavo in Ustavno sodišče.