Poplačilo nekdanjih zaposlenih v MKT PRINT in DELO REVIJE

PERGAM je pridobil informacije o tem, kako potekata postopka stečaja in kdaj naj bi nekdanji zaposleni v družbah MKT PRINT in DELO REVIJE prejeli prva poplačila iz stečajnih mas.

 

Dne 23. 10. 2009 se je začel postopek stečaja nad družbo MKT PRINT, dne 31. 08. 2011 pa nad družbo DELO REVIJE. Glede na to, da so zaposleni v družbi EUROADRIA, hčerinski družbi MKT PRINTA, že prejeli poplačila iz stečajne mase svoje družbe in da so bile glede stečajne mase družbe DELO REVIJE prve informacije, da ne bo zadoščala za poplačila terjatev zaposlenih, smo od stečajnih upraviteljev obeh družb pridobili informacije o tem, kako potekata postopka stečaja in kdaj naj bi nekdanji zaposleni v družbah MKT PRINT in DELO REVIJE prejeli prva poplačila iz stečajnih mas.

Po besedah Tomaža Kosa, upravitelja v stečajnem postopku nad družbo MKT PRINT, je ta trenutek še nemogoče napovedati, kdaj bo prišlo do prvih poplačil. Težava je predvsem pomanjkanje interesa za nakup premoženja družbe. Tako glavnina premoženja družbe MKT PRINT še vedno ni prodana. Upravitelj je poleg tega vložil tožbe proti več osebam, ki so s svojimi ravnanji zmanjšale premoženje družbe. Tudi od izida teh postopkov je odvisno, kdaj in v kakšni višini bodo nekdanji zaposleni poplačani.

To, da so zaposleni v EUROADRII že prejeli poplačila iz stečajne mase, je posledica dejstva, da gre za samostojno pravno osebo s svojim premoženjem, ki je sestavljalo stečajno maso. Delavci obeh družb so sicer skupaj opravljali delo, a formalno so bili zaposleni pri različnih delodajalcih in sta zato tudi poteka obeh stečajnih postopkov različna.

Situacija v stečajnem postopku nad družbo DELO REVIJE je drugačna. Kljub začetnim pesimističnim napovedim (praktično vse premoženje družbe je bilo pod hipoteko) se letos jeseni po besedah upravitelja Radovana Triplata obeta prvo poplačilo nekdanjih zaposlenih. če bo vse po sreči, bodo slednji že ob tem poplačilu poplačani v celoti.