Voščilo ob Dnevu žena

čestitke vsem Pergamovim članicam ob Dnevu žena…

 

 

 

8. marec – Mednarodni dan žena

 

 

Spoštovane članice KSS PERGAM!

Ob praznovanju osmega marca – Dneva žena, tudi simbolično potrjujemo naše prepričanje o nenadomestljivi vlogi žensk v naši družbi ter njihovega preteklega, sedanjega in bodočega boja za dejansko enakopravnost.

V sindikatih se zavedamo izzivov, ki jih pred ženske prinaša današnji čas. Velik izziv še vedno predstavlja uveljavljanje enakopravnega položaja žensk na vseh ravneh poklicnega delovanja.

Posebno pozornost zato zaslužijo tiste ženske, ki s svojo energijo in voljo, ob vseh družinskih obveznostih, bogatijo delovne kolektive, aktivno vodijo sindikalne skupine in prevzemajo druge odgovorne vloge v našem vsakdanu. Tiste delavke, ki kljub morebitnim težavam z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja podajajo roko svojim bližnjim, sodelavcem in domačim, ter s svojo prizadevnostjo navdihujejo druge.

Za Dan žena vam zato čestitamo in izražamo hvaležnost za vaš prispevek k sooblikovanju naše družbe ter prizadevanju za boljše življenje vseh nas in vas hkrati spodbujamo k nadaljnjemu aktivnemu  in tvornemu sodelovanju pri razreševanju vseh problemov, s katerimi se soočamo.

Vodstvo KSS PERGAM