Izjava za medije Sindikata zaposlenih v NAKVIS

Pojasnilo v zvezi s člankom novinarke Jasne Kontler Salamon z naslovom "Agencija za kakovost v visokem šolstvu ujetnica lastnih razprtij", objavljen v Delu, 24. 2. 2012.

 

 

 

Dr. Mojca Novak, direktorica Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)

 

Za medije

Ljubljana, 1. 3. 2012

Pojasnilo v zvezi s člankom novinarke Jasne Kontler Salamon z naslovom »Agencija za kakovost v visokem šolstvu ujetnica lastnih razprtij«, objavljen v Delu, 24. 2. 2012:

Sindikat zaposlenih v Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS) odgovarja na nekatere navedbe v članku »Agencija za kakovost v visokem šolstvu ujetnica lastnih razprtij«, v katerem je novinarka Jasna Kontler Salamon zapisala videnje razmer znotraj agencije direktorice NAKVIS dr. Mojce Novak.

Na začetku želimo poudariti, da je bil sindikat, v katerega je včlanjenih več kot 84 % zaposlenih, oktobra 2011 ustanovljen zaradi težav z vodstvom agencije in zaščite delovnopravnega položaja zaposlenih. Po večkratnih opozorilih na težave v delovanju NAKVIS (sestanki z vodstvom, s člani sveta NAKVIS in s svetom NAKVIS) je sindikat pripravil problemsko poročilo ter pozval svet NAKVIS, da nemudoma ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. Svet NAKVIS je na to odreagiral in pozval direktorico dr. Mojco Novak k odstopu, a je ta odstop zavrnila. Zato smo presenečeni, da predsednica sveta NAKVIS dr. Maja Makovec Brenčič probleme na agenciji označuje zgolj kot »neskladje med kolektivom in direktorico«.

S tem odgovorom se sindikat odziva na zavajajoče izjave, ki jih je dr. Mojca Novak posredovala v javnost in predstavljajo le skromen delež celotne problematike, na katero sindikat vseskozi opozarja.

Res je, da je sindikat opozarjal na neustrezno ureditev delovnih prostorov, vendar bi bilo treba predvsem dodati, da je najprej in ves čas opozarjal na vprašljivost racionalne porabe javnega denarja za najem prostorov ter na transparentnost izbirnega postopka (900 m2 za 22 zaposlenih).

Revizija, ki je omenjena v zadevnem članku, je posledica sklepa sveta NAKVIS, ki je nastal na pobudo sindikata.

Glede navedbe, da so strokovni delavci »nezadovoljni zaradi prevelike podrejenosti zakonu o splošnem upravnem postopku pri vodenju postopkov«, odgovarjamo, da so težave pri delu nastale predvsem zaradi nestrokovnega in neučinkovitega vodenja NAKVIS, na kar so že opozorili tudi visokošolski zavodi in drugi deležniki (spomnimo se na sporočilo za javnost Rektorske konference z dne 9. 12. 2011). Poudariti želimo, da se kljub nevzdržnim razmeram v agenciji zaposleni trudimo, da akreditacijski in evalvacijski postopki tečejo nemoteno in v skladu z veljavno visokošolsko zakonodajo.

Sindikat ves čas opozarja, da na NAKVIS primanjkujejo svetovalna, razvojna in mednarodna komponenta, ki so sestavni del vseh ostalih agencij, včlanjenih v ENQA. čeravno jih je predhodnik NAKVIS (Svet RS za visoko šolstvo) uspešno razvijal, so pod trenutnim vodstvom zamrle.

V duhu zagotavljanja kakovosti visokega šolstva, transparentnosti delovanja NAKVIS in poenostavitve birokratskih postopkov se sindikat zavzema za tako vodenje NAKVIS, ki bo temeljilo na strokovnih odločitvah. Zato ponovno, tokrat še javno, poziva svet NAKVIS, da nemudoma ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

 

Sindikat zaposlenih v NAKVIS

Kontakt:

Dr. Janez Posedi, KSS Pergam