Aneks za srednje medicinske sestre končno podpisan

V četrtek, 24. 11. 2011 je bil sklenjen Aneks h KP za zaposlene v zdravstveni negi, ki ureja najbolj akutno problematiko medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester.

 

V četrtek, 24. 11. 2011 je bil sklenjen Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki ureja najbolj akutno problematiko medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester in katerega podpis je spodbudila prav nedavna stavka medicinskih sester, članic PERGAMOVEGA Sindikata Kliničnega centra, v intenzivnih terapijah III.

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM sicer še vedno menimo, da bi bile rešitve v aneksu lahko celovitejše in pravičnejše, če bi vsa naša prizadevanja podprli tudi ostali sindikati. Ne glede na to smo se na podlagi nekaterih sprememb predlaganega aneksa in zagotovil oziroma poenotenja glede razumevanja besedila aneksa odločili, da ga sprejmemo kot kompromis, ki ga je v tem trenutku mogoče doseči. Ključna sprememba, ki nas je pri tem vodila, je dvig deleža, za katerega se lahko sklene kombinirana pogodba o zaposlitvi za delovni mesti medicinskih sester v intenzivnih terapijah III in operacijski sobi, na 80 %, kar smo ves čas postavljali kot temeljni pogoj za nadaljnja usklajevanja aneksa. Prav tako pomembno je dejstvo, da je Vlada delno sprejela naš predlog in nekoliko razširila nabor delovnih mest, za katera se lahko sklepa kombinirane pogodbe o zaposlitvi in pa zagotovilo, da bodo za tiste medicinske sestre, ki bodo morale na podlagi sklenjenega aneksa pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, celotne stroške tega izobraževanja nosili delodajalci. Ministrstvo je prav tako zagotovilo, da ne bodo zavračali soglasij za upoštevanje določenega števila že doseženih napredovanj pri uvrstitvi v plačne razrede, če bodo vloge za izdajo soglasij utemeljene.

Dejstvo je, da sklenjeni aneks ne predstavlja sistemske rešitve problematike medicinskih sester, ki opravljajo dela medicinskih sester in da takšno rešitev lahko prinese le zakon, glede česar smo se ob usklajevanju aneksa strinjali vsi udeleženi. To je hkrati ob dvigu najvišjega deleža za kombinirane pogodbe za delovna mesta medicinskih sester v intenzivnih terapijah III tudi zagotovilo, da bodo medicinske sestre, ki že imajo zakonito sklenjene kombinirane pogodbe o zaposlitvi in so s svojo stavko aneks izborile, ohranile svoj status in pravice iz svojih pogodb o zaposlitvi. Računamo na to, da bodo zdravstveni zavodi pravično uporabili rešitve, ki jih prinaša sklenjeni aneks in bodo primerno uredili položaj svojih zaposlenih, ki opravljajo najzahtevnejša dela zdravstvene nege in jim aneks tudi priznava pravico, da so za ta dela tudi primerno plačani!