Odziv predsednika Pergama na odstop vodje sindikalne pogajalske skupine

V sporočilu za javnost objavljamo odziv predsednika KSS PERGAM dr. Janeza Posedija na odstop g. Dušana Miščeviča.

 

 

 

 Dušan Miščevič, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

 

 

SPOROčILO ZA JAVNOST

 

Upoštevajoč vsebino odstopne izjave vodje pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Dušana Miščeviča, predvsem pa razlogov za njegov odstop, ocenjujem, da gre za nesporazum. Zato želim zelo jasno sporočiti, da sam in nekateri drugi kolegi interventnemu zakonu ne nasprotujemo kar tako, ali ker bi nas k temu vodili takšni in drugačni sebični interesi. Ne! Ker se zakon posledično ne dotika le javnih uslužbencev, čeprav gre v večjem delu res za posege v pravice zaposlenih v tem sektorju, kot predsednik KSS Pergam menim, da je potrebno interventni zakon obravnavati tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. Interventni zakon, ki ga je sprejela Vlada RS je bil sicer uvrščen na zadnjo sejo tega organa, vendar je bil z dnevnega reda umaknjen, ker je bila med sejo posredovana novica iz Državnega zbora, da bo zakon obravnavan po rednem postopku.

 

Ljubljana, 11. 11. 2011

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM