PERGAM ima ob dvajsetletnici novo vodstvo in nov Aktiv mladih

Na Generalni skupščini KSS PERGAM 30. septembra 2011 je bil sprejet ugotovitveni sklep, da je za naslednje mandatno obdobje izvoljen nov predsednik KSS PERGAM dr. Janez Posedi.

 

Ugotovitveni sklep na Generalni skupščini je končno dejanje volje sindikatov dejavnosti in poklicev, združenih v Pergam, ki so za predsednika PERGAMA za novo mandatno obdobje na svojih organih izvolili dr. JANEZA POSEDIJA, ki prihaja iz članstva Sindikata veterinarjev Slovenije, ki je vključen v KSS PERGAM.

Predsedstvo pa je na svoji prvi seji po Generalni skupščini 13. oktobra 2011 na predlog predsednika in po predhodni podpori sindikatov dejavnosti in poklicev za novega generalnega sekretarja imenovalo JAKOBA POčIVAVŠKA, ki je bil doslej na Pergamu pravni svetovalec.

KSS PERGAM ima tako po dvajsetih letih uspešnega dela in razvoja novo vodstvo. Dosedanji legendarni predsednik Dušan Rebolj je prepustil prostor mlajšim kadrom, ki bodo PERGAM razvijali v korist članstva in državljanov tudi v bodoče in še naprej stremeli k cilju, da bo KSS PERGAM v strokovnem, sindikalnem in političnem pogledu postala najmočnejša delavska sindikalna centrala v Sloveniji.

Na Generalni skupščini so bile sprejete tudi spremembe Statuta, ki omogočajo mladim posebno obliko delovanja v Aktivu mladih PERGAM. člane Aktiva mladih PERGAM imenujejo sindikati dejavnosti in poklicev, in sicer vsak sindikat imenuje po enega člana, katerega starost mora biti ob imenovanju nižja od 35 let. člani Aktiva bodo izmed sebe izvolili predsednika, ta pa bo tudi član Predsedstva KSS PERGAM.

Aktiv mladih bo deloval samostojno in neodvisno, v skladu s svojimi pravili in statutarnimi določbami KSS PERGAM.

Na Predsedstvu Pergama je bil sprejet sklep, da predsedniki sindikatov dejavnosti in poklicev do začetka novembra 2011 posredujejo predloge članov Aktiva mladih na sedež Pergama ali kar direktno pravnemu svetovalcu Alešu Borteku.

Predsedstvo je sprejelo tudi sklep, da do začetka novembra 2011 predsedniki sindikatov posredujejo Pergamu svoje poglede in stališča za oblikovanje akcijskega načrta za enoletno časovno obdobje kot dopolnitev na Generalni skupščini sprejetega Programa dela.

 

SKUPAJ  **  SOLIDARNI  **  MOčNEJŠI !