Papirničarji se pogajajo

Pogajalska skupina papirničarjev se je z delodajalsko stranjo srečala že na 2. seji skupne pogajalske skupine…

 

Sindikat papirne dejavnosti je delodajalce večkrat pozval na podaljšanje kolektivne pogodbe dejavnosti, saj se je njena veljavnost iztekla, koncem oktobra 2011 pa se izteče tudi rok uporabe kolektivne pogodbe. Tudi na prvi seji pogajalskih skupin je sindikalna pogajalska stran pozvala delodajalsko stran, da naj se veljavnost stare kolektivne pogodbe papirne dejavnosti podaljša do sklenitve nove. Ker je bila s strani delodajalcev obveščena o odklonitvi podaljšanja veljavnosti pogodbe, je na 2. seji najprej ponovila, da vztraja na podaljšanju veljavnosti standardov iz pogodbe. Delodajalska stran pa je pojasnila, da je kljub odločitvi, da se kolektivna pogodba ne podaljša, pozvala vsa podjetja v panogi, da staro kolektivno pogodbo spoštujejo in v praksi ne znižujejo standarda pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnih razmerij, in sicer vsaj do 31. 12. 2011.

Sindikalna pogajalska skupina je zaradi pomanjkanja pravnih zavez na ravni panoge odklonila obvezo socialnega miru v času pogajanj. Zato bo svoje člane o poteku pogajanj obveščala sama in se odzvala ob vsakem enostranskem zniževanju pravic delavcev v papirni dejavnosti.

Delodajalska stran je ponovno poudarila svoj interes po sklenitvi nove panožne kolektivne pogodbe papirne dejavnosti, ki bo zagotovila minimum delavskih pravic na nivoju panoge in ponovila, da se pravice iz stare pogodbe v času pogajanj ne bodo zniževale.

Skladno z interesom obeh strani po čimprejšnji sklenitvi nove kolektivne pogodbe je bila zato sprejeta odločitev, da se pogajanja intenzivirajo, in sicer se bosta pogajalski skupini sestajali pogosteje, enkrat tedensko. V vmesnem času bodo potekala tudi usklajevanja na strokovni ravni. Po izmenjavi stališč obeh skupin je bil sprejet tudi poslovnik pogajanj.

Naslednja seja pogajalskih skupin bo dne 8. 11. 2011.