Poziv k odstopu ministra za delo

PERGAM je potem, ko so vsi zakoni, ki jih je predlagala Vlada, na referendumu bili z veliko večino zavrnjeni, pozval ministra za delo k odstopu…

PERGAM je potem, ko so vsi zakoni, ki jih je predlagala Vlada, na referendumu bili z veliko večino zavrnjeni, še posebej zakon o pokojninski reformi, pozval predsednika Vlade in ministra za delo, družino in socialne zadeve k odstopu, saj ocenjuje, da bi morala nadaljnja dogovarjanja socialnih partnerjev potekati z vladno ekipo, ki bi imela večje zaupanje ljudi.

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRU??INO IN SOCIALNE ZADEVE

Minister dr. IVAN SVETLIK

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

 

Datum: 06. 06. 2011

 

ZADEVA: Poziv k odstopu

 

Spoštovani!

Referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), s katerim je z veliko večino glasov državljank in državljanov zavrnjena predlagana reforma pokojninskega sistema, je pokazal, da ljudje ne sprejemajo pokojninske in drugih strukturnih reform, ki temeljijo na nepravičnosti in zgolj na zniževanju pravic in da Vlada RS ne uživa potrebne podpore in zaupanja ljudi. Nesporna je referendumska ugotovitev, da ta vlada po zavrnitvi pokojninske reforme in tudi po zavrnitvi drugih zakonov, nima več zaupanja ljudi, da bi lahko vodila gospodarsko politiko in na podlagi družbenega in socialnega soglasja sprejemala nujno potrebne ukrepe za gospodarsko okrevanje in razvoj.

V skladu z že sprejetimi stališči Predsedstva in upoštevaje odločitev volivk in volivcev na referendumu, Vas pozivam, da odstopite kot minister za delo, družino in socialne zadeve in s tem prevzamete odgovornost za referendumsko zavrnitev zakonov, ki jih je v sprejem predlagala Vlada RS.

 

Dušan Rebolj, univ. dipl. oec.

Predsednik KSS PERGAM