Sindikati enotno za referendum proti pokojninskemu zakonu

Predsedniki vseh sedmih sindikalnih central so 27. decembra 2010 javnosti sporočili enotno odločitev za referendum proti pokojninski zakonodaji.

Predsedniki vseh sedmih slovenskih sindikalnih central so na skupni novinarski konferenci 27. decembra 2010 javnosti sporočili enotno odločitev za referendum proti pokojninski zakonodaji, ki jo je Državni zbor sprejel ponovno po vetu Državnega sveta brez soglasja socialnih partnerjev.

PERGAM bo aktivno sodeloval v vseh referendumskih aktivnostih zaradi zaostrenih pogojev za upokojevanje, ker so pogoji za dosego polne starostne pokojnine takšni, da zahtevajo bistveno večjo starost – 65 let ali daljšo pokojninsko dobo – 43 oziroma 41 let brez možnosti dokupa. Predvsem pogoj daljše pokojninske dobe, po kateri bi moral posameznik delati 43 let in ne 40, kot do sedaj, je praktično nedosegljiv za zaposlene, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delih tako v privatnem, kot v javnem sektorju. Ti zaposleni imajo praviloma nizke plače in bi predčasna upokojitev (če ne morejo doseči 43 let oz. 41 let ženske) pomenila zaradi malusov bistveno nižjo pokojnino.

Drugi razlog za aktivno vključitev v referendum je način sprejemanja zakonodaje, saj je bila pokojninska reforma sprejeta mimo socialnih partnerjev. Namesto iskanja soglasja s socialnimi partnerji je politika predvsem kupčkala z glasovi strank – na začetku z DESUSom in na koncu z SLSom.

Predsedstvo PERGAMA bo razpravljalo o načinu organiziranja članstva in drugih za uspešno izvedbo referenduma, kar pomeni, da moramo vsi sindikati v 35. dneh zbrati 40.000 podpisov, ki morajo biti verificirani v upravnih enotah lokalnih skupnosti.

Po naših informacijah bo predsednik Državnega zbora še v tem tednu določil rok za zbiranje podpisov, Ministrstvo za delo oziroma Vlada pa naj bi Državnemu zboru predlagala sprejem odločitve o ustavni presoji utemeljenosti referenduma. V kolikor bi Ustavno sodišče presodilo, da referendum o tem vprašanju ni možen, bomo sindikati prisiljeni sprejeti druge ukrepe in oblike pritiskov.