Skupna izjava in zahteve vseh sindikatov

Stavkovni odbor javnega sektorja in zveze in konfederacije slovenskih sindikatov so sprejele skupno izjavo…

SKUPNA IZJAVA SINDIKALNIH ZVEZ IN KONFEDERACIJ IN STAVKOVNEGA ODBORA JAVNEGA SEKTORJA

Vsi prisotni sindikati na podlagi delavske in sindikalne solidarnosti podpiramo legitimno pravico do stavke v javnem sektorju zaradi uresničevanja pravic, določenih s kolektivnimi pogodbami in dogovori.

Odločno obsojamo pritiske, ukrepe in dejanja Vlade RS, ki so uperjeni proti stavkajočim in ki enostransko posegajo v kolektivna pogajanja in kolektivne pogodbe, ki posegajo v z Ustavo zagotovljene pravice do stavke, kar vodi v demontažo pravne države.

Skupna ocena je, da je osnovni problem zaostrovanja na vseh področjih in tudi v javnem sektorju, da Vlada načrtno uničuje socialni dialog, da ni pripravljena na iskanje skupnih rešitev in da dialog podreja dnevnopolitičnim interesom Vlade.

Sindikati nasprotujemo poskusom Vlade, da ustvari razkol med zaposlenimi javnega in zasebnega sektorja.

Pozivamo Vlado h konstruktivnim pogajanjem o stavkovnih zahtevah zaposlenih, saj je to edina pot za izhod iz sedanjih konfliktnih razmer.

Sindikati poudarjamo, da sedanja ravnanja Vlade vodijo v širše nezadovoljstvo in konflikt v RS. Izhod iz zaostrenih razmer na vseh področjih vidimo v spremembi ravnanja Vlade in nujnosti, da se Vlada in socialni partnerji na vseh ravneh usedejo za isto mizo in poiščejo izhod iz sedanjih zaostrenih razmer.

Sindikati zahtevamo, da se nemudoma skliče seja Ekonomsko socialnega sveta, na kateri je treba sprejeti skupna stališča za nadaljno afirmacijo socialnega dialoga.

Ljubljana, 30. 9. 2010

Stavkovni odbor javnega sektorja Zveze in konfederacije