Podpis aneksa h KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Podpis aneksa h KP ČIZK, 17.11.2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)

IZJAVA ZA JAVNOST

Sindikat založniške, časopisno informativne in knjigotrške dejavnosti, KSS PERGAM in Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev so včeraj podpisali aneks h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, s katero so se partnerji dogovorili o natančnejši in celovitejši ureditvi dela na domu, ki je zlasti v obdobju epidemije COVID-19 tudi v omenjenih dejavnostih izjemno razširjena oblika dela. Ker so se v praksi izpostavila številna vprašanja, povezana s pravicami in obveznostmi delavcev in delodajalcev pri opravljanju dela na domu, so partnerji pristopili k ureditvi teh vprašanj v bipartitnem socialnem dialogu, v katerem so uredili podlage za opravljanje dela na domu, pogoje, pod katerimi se sme organizirati delo na domu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu ter vodenje evidenc delovnega časa, vključno s pravico do odklopa za čas, ko delavec ni dolžan biti na razpolago delodajalcu.

Socialne partnerje kljub zaostrenim razmeram v panogi, ki je povezana tudi z zaprtjem prodajaln, v nadaljevanju čakajo še pogajanja za tarifni del kolektivne pogodbe, zlasti glede uskladitve izhodiščnih plač, glede česar je dogovorjeno nadaljevanje pogajanj v začetku meseca februarja 2021.