Izvedena 6. GENERALNA SKUPŠČINA KSS PERGAM

IZJAVA za javnost_KSS PERGAM

6. Generalna skupščina KSS PERGAM (FOTO: Miha Maček)  

Danes, 20. 9. 2019 je na Bledu potekala 6. Generalna skupščina Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM, na kateri sta bila sprejeta poročilo o delu za preteklo mandatno obdobje ter program dela za naslednje mandatno obdobje, na Generalni skupščini pa je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo KSS PERGAM. Častni gost Generalne skupščine KSS PERGAM je bil predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, ki je nagovoril zbrane goste, med katerimi so bili tudi državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Tilen Božič, generalni sekretar Evropskih sindikatov Industriall, Luc Triangle ter predstavniki slovenskih sindikalnih in delodajalskih organizacij.

Generalna skupščina je predstavljala tudi simbolično obeležitev 150 letnice ustanovitve prve delavske organizacije v Sloveniji in ene najstarejših delavskih organizacij v Evropi, in sicer Izobraževalnega društva za tiskarje v Ljubljani, ki je bilo ustanovljeno leta 1868 in katerega izročilo še danes nadaljujemo v Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM.

Tako v okviru KSS PERGAM, ki pod isto streho danes uspešno povezuje tako sindikate zasebnega, kot tudi javnega sektorja, delujejo Sindikat papirne dejavnosti, Sindikat grafične dejavnosti, Sindikat založniške, časopisno informativne in knjigotrške dejavnosti, Sindikat letalskega prometa, Sindikat cestnega gospodarstva, Sindikat prometnih pilotov, Sindikati v zdravstvu, Sindikat centrov za socialno delo SINCE07, Sindikat sevalcev, Sindikat farmacevtov, Sindikat laboratorijske medicine, Sindikat medicinskih sester FLORENCE, Sindikat veterinarjev, Sindikat socialnega zavarovanja, Visokošolski sindikat Slovenije in številni sindikati podjetij iz drugih dejavnosti, kot so kemija, gradbeništvo, lesarstvo, kovinska industrija itd.

Prejemniki Pergamovih priznanj (FOTO: Miha Maček) 

Mandat za vodenje KSS PERGAM je na volitvah tudi za prihodnje mandatno obdobje dobil dosedanji predsednik KSS PERGAM, Jakob Počivavšek, prav tako pa je predsedstvo KSS PERGAM tudi za naslednje mandatno obdobje za generalnega sekretarja KSS PERGAM imenovalo Aljošo Čeča, ki je to funkcijo opravljal tudi doslej.

Ob 150 letnici delavskega organiziranja v Sloveniji je Generalna skupščina KSS PERGAM sprejela tudi Deklaracijo ob 150 letnici delavskega organiziranja v Sloveniji za prihodnjih 150 let delavskega organiziranja v Sloveniji, v kateri je opredelila 5 izzivov, ki bodo v prihodnosti ključni tudi za delavstvo in sindikate, usmeritve za soočanje s temi izzivi pa bodo skupaj s programom dela za prihodnje mandatno obdobje podlaga za delovanje organov KSS PERGAM. Omenjeni izzivi so opredeljeni kot vsebinski sklopi, ki zajemajo digitalizacijo, podnebne spremembe, atipične oblike dela, izobraževanje ter povezovanje in organiziranje delavstva.

S programom dela je Generalna skupščina KSS PERGAM začrtala tudi druge prioritete dela za naslednje mandatno obdobje, med katerimi so tudi sklenitev novega socialnega sporazuma in nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, izboljšanje delovnih pogojev z ureditvijo evidentiranja delovnega časa in skrbjo za varnost in zdravje pri delu, zastopanje interesov delavcev ob pogajanjih za zdravstveno reformo in reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zaščita sindikalnih zaupnikov in sindikalnih pravic. KSS PERGAM namerava še naprej krepiti strokovno delo neposredno s člani in sindikati, kar smo skozi leta vztrajno razvijali. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi ozaveščanju, organiziranju in povezovanju delavcev in sindikatov na vseh ravneh in ne glede na to v kakšni obliki zaposlitve opravljajo delo.


Udeleženci 6. Pergamove Generalne skupščine (FOTO: Miha Maček)