Izjava Visokošolskega sindikata Slovenije o pritiskih na sindikalno zaupnico znanstveno svetnico dr. Uršo Opara Krašovec

Objavljamo Izjavo Visokošolskega sindikata Slovenije o pritiskih na sindikalno zaupnico znanstveno svetnico dr. Uršo Opara Krašovec.

V KSS PERGAM ostro obsojamo vsakršne pritiske na sindikalne zaupnike, ki smo jim v zadnjem času priča v vse večjem številu: od odpovedi pogodb o zaposlitvi, kazenskih in civilnih postopkih, vloženih zaradi izrečenih besed pri sindikalnem delu, do zadnje oblike pritiska – napotitev na čakanje. Dr. Urši Opara Krašovec izrekamo vso podporo in ji kot članici KSS PERGAM tudi zagotavljamo celovito pravno pomoč. Zaradi tega in drugih primerov pritiskov na sindikalne zaupnike bo v ponedeljek, 1.7.2019, na Strokovnem sveta za dostojno delo in socialno varnost, ki ga sklicuje ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, na našo pobudo obravnavana tudi problematika (učinkovitega!) varstva sindikalnih zaupnikov.

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

Ljubljana, 26.6.2019