Seminar: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja

MDDSZ s finančno podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu organizira brezplačni 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«…

Pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: “Zdrava delovna mesta za vse generacije” organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) brezplačni 3-dnevni seminar “Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja”. Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem v javnem sektorju, kot tudi kadrovskim delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter vsem, ki se želijo bolje seznaniti z načini za obvladovanje stresa v zvezi z delom ter drugih psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, ravnanjem s starejšimi pri delu in načini spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v organizaciji.

Vabimo vas, da se udeležite seminarja, ki bo potekal v Ljubljani 18. maja, 25. maja in 1. junija 2016. Od udeležencev se pričakuje, da se bodo udeležili seminarja v celoti, tj. vseh treh dni seminarja.

Podrobnosti so razvidne iz priloženega programa.

Predhodna prijava udeležbe je obvezna.

Vljudno vabljeni!

 

PRIPONKE: -Vabilo, -Program, -Prijavnica