Izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij

KSS PERGAM v svoji izjavi poziva Vlado RS, da nemudoma izplača zaostalo tretjo četrtino plačnih nesorazmerij zaposlenim v javnem sektorju.

 

 

 

 

Ljubljana, 22.10.2013

 

 

IZJAVA ZA MEDIJE

 

V KSS PERGAM smo začudeni nad tem, da Vlada RS kljub nedvoumni sodbi Vrhovnega sodišča še vedno ni začela s pripravami za izplačilo zaostale tretje četrtine plačnih nesorazmerij. S tem dnevno povzroča velike stroške zaradi teka zamudnih obresti.

??e oktobra 2010 smo sindikati obširno in argumentirano opozarjali na to, da s poseganjem v zapadlo pravico Vlada RS skupaj z nekaterimi predstavniki delojemalcev prevzema pravna in ekonomska tveganja, ki jih napačno ocenjuje. S strani večine sindikatov so bili tedaj vloženi maksimalni napori, da bi čim prej  zaključili prehod v nov plačni sistem. V pogajanjih so bile Izčrpane vse možnosti za dosego še sprejemljive dinamike odprave plačnih nesorazmerij. Tako je bilo predlaganih več rešitev, ki bi finančno breme zaključka reforme razporedile čez obdobje, ki bi po naši oceni bilo tudi z javnofinančnega vidika vzdržno. Tudi po tem, ko je po prepričanju sindikatov Vlada RS že nezakonito posegla v odpravo plačnih nesorazmerij, smo sindikati izkazali pripravljenost za mirno rešitev spora s predlogom za mediacijo, ki jo je tedanja Vlada RS arogantno odklonila.

KSS PERGAM je v 2010 sprožila in uspela z zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je omogočil poseg v dogovorjeno odpravo plačnih nesorazmerij, zahteva pa je bila podkrepljena z obsežnim pravnim mnenjem dveh uglednih profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in sicer prof. dr. Rajka Pirnata in prof. dr. Cirila Ribičiča. Mnenje je podkrepilo jasno stališče, ki ga je večina sindikatov zagovarjala že od vsega začetka. Stališče je bilo, da je način, na katerega se je poseglo  v odpravo plačnih nesorazmerij, nezakonit in neustaven, kar sta v svojih odločitvah  potrdila tako Ustavno kot Vrhovno sodišče. 

V PERGAM-u pozivamo Vlado RS, da nemudoma in v celoti izplača dolgovana sredstva. Ob tem Vlado RS pozivamo, da ne ponovi napake iz preteklosti in se vzdrži kakršnih koli oblik rokohitrskega enostranskega poseganja v izpolnitev svoje zapadle obveznosti. Prepričani smo, da bi tovrstni posegi retroaktivno posegli v pravice posameznikov, kar bi podaljšalo protizakonito in neustavno stanje  in povzročilo dodatne stroške za državni proračun. Od Vlade pričakujemo, da bo zagotovila neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom sredstva za izplačilo zapadlih obveznosti in jim naložila, da nemudoma pristopijo k izpolnitvi svoje obveznosti do zaposlenih. Pri tem morajo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh zaposlenih, saj bo v nasprotnem primeru za izpolnitev obveznosti vloženih več deset tisoč tožb, ki so glede na odločitev Vrhovnega sodišča za Vlado RS vnaprej izgubljene in pomenijo dodatne sodne stroške za državni proračun, da o zakonitih zamudnih obrestih niti ne govorimo.

 

Dr. Janez Posedi, predsednik, KSS PERGAM

Prim. Matija Cevc, predsednik, Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

Gregor Novak, predsednik, Sindikat sevalcev Slovenije

Damir Domjan, predsednik, Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

Miran Raković, predsednik, Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije

Perica Radonjič, predsednik, Sindikat centrov za socialno delo SINCE07

Milan Štimec, predsednik, Sindikat veterinarjev Slovenije

Stane Tomšič, predsednik, Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Vesna Rugelj, predsednica, Sindikat medicinskih sester FLORENCE

Dr. Marko Marinčič, predsednik, Visokošolski sindikat Slovenije