Tudi PERGAM napovedal stavko

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM in Sindikat veterinarjev Slovenije PERGAM ter Sindikat delavcev ZPIZ in Sindikat delavcev NAKVIS so napovedali stavko, ki se bo pričela 18. aprila 2012.

 

 

Napovedana splošna stavka v javnem sektorju dne 18. aprila 2012

  

  

 

SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM (SZS) in SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM (SVS) sta sprejela sklep o začetku opozorilne stavke v dejavnosti zdravstva ter zaposlenih v Veterinarski upravi Republike Slovenije in Nacionalnem veterinarskem inštitutu. Stavko sta prav tako napovedala SINDIKAT DELAVCEV ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZPIZ) in SINDIKAT DELAVCEV NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU (NAKVIS).

Stavka se bo pričela dne 18. 4. 2012 ob 6:00 uri in končala 18. 4. 2012 ob 24:00 uri.

SZS in SVS z namenom zaščite pravic svojih članov, ohranitve kvalitete in dostopnosti javnih storitev, spoštovanja dogovora med parlamentarnimi strankami in socialnimi partnerji z dne 22. 12. 2011 ter zaščite temeljnega namena socialnega dialoga, ki je v iskanju konsenza socialnih partnerjev, postavljata naslednje STAVKOVNE ZAHTEVE:

  1. zahtevamo takojšnjo odpravo plačnih nesorazmerij;
  2. zahtevamo, da se Vlada RS vzdrži oblastnih enostranskih posegov v kolektivne pogodbe ter zakone in druge predpise, ki urejajo pravice javnih uslužbencev;
  3. Vlada RS naj umakne nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo;
  4. Vlada RS naj sprejme standarde zdravstvenih storitev in kadrovske normative v zdravstveni dejavnosti;
  5. Vlada RS naj zmanjšuje število javnih uslužbencev na mehak način;
  6. zahtevamo takojšnja pogajanja o odpravi anomalij plačnega sistema in predlogih sindikalne pogajalske skupine, ki so bili vladni pogajalski skupini posredovani ob usklajevanju sprememb ZSPJS, vključno s podvrednotenjem delovnih mest v plačni skupini J;
  7. zahtevamo umik predloga o omejitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na 20 % dosežene razlike med prihodki in odhodki;
  8. zahtevamo vključitev določila o pravici do nadomestila plače za čas stavke v KPJS, če je stavka posledica kršitev KPJS, ZSPJS, ZJU in področnih zakonov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev ali na njihovi podlagi in povezavi sprejetih aktov in sklenjenih dogovorov, vključno s plačilom nadomestila plače za čas stavke v dejavnosti zdravstva z začetkom dne 18. 4. 2012, skladno s sporazumom o reševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS in stavkovnim odborom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z dne 13. 10. 2010.

  

Prenesi:  

 –  Sklep o začetku opozorilne stavke – SZS.pdf

 –  Sklep o napovedi stavke – SVS.pdf